Forslag til nye vedtekter – endelig versjon

Forslag til nye vedtekter – endelig versjon

Forslag til nye vedtekter – endelig versjon JKA Norway

Til det kommende Ekstraordinære Årsmøte, søndag 25. april, er det utarbeidet forslag til nye vedtekter.

På dette årsmøte er dette også eneste sak.

Forslaget til nye vedtekter er utarbeidet av Norges Idrettsforbund /Norges kampsportforbund og er en del av deres standard lovnorm for stilartsforbund.
Vi i JKA Norway har justert disse noe for at de skal passe inn med organiseringen av JKA Norway.
Norges idrettsforbund har samme utgangspunkt for sine vedtekter for idrettsråd, idrettskretser og for idrettslag.
JKA Norway ønsker å legge seg opp til dagens praksis i Norges Idrettsforbund.

Forslag til nye vedtekter– 17042021 Final versjon

Oversikt over innspill til nye vedtekter