Klubboversikt – JKA Norway

Følgende klubber er medlemmer i JKA Norway (listen vil bli oppdatert fortløpende):

ALLE SHOTOKANKLUBBER I  NORGE KAN SØKE JKA NORWAY OM MEDLEMSKAP

Nye klubber som ønsker å søke om opptak i JKA Norway kan søke om introduksjonskurs, det vil si en innføring i hvordan JKA Norway fungerer, og hva JKA Norway forventer av den enkelte klubb. Instruktør fra TK, eller utpekt av TK, holder i tillegg en trening for klubben der JKA Norway standard pensum gjennomgås. Kostnadene til dette dekkes i sin helhet av JKA Norway.