Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte 150 150 JKA Norway

Styret i JKA Norway kaller inn til ekstraordinært årsmøte 25. april 2021.

Innkalling til EO årsmøte i JKA Norway 25. april 2021

Årsmøte vil ta stilling til forslag på nye vedtekter. Se vedlegg: Utkast nye vedtekter

Klubbene kan sende inn innspill til vedtekter frem til 11. april. Endelig forslag til nye vedtekter sendes ut sammen med praktisk info rundt ekstraordinært årsmøte senest 1 uke før møtet finner sted.

Styret