Om oss

JKA Norway er

“Beskytter av Karatens Verdier

og Tradisjoner”

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere, da vi som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering.

Vi kvalitetsikrer alle nivåer av instruktører, dommere og graderingsberettigete, ved deltakelse på nasjonale såvel som internasjonale kurser.

JKA Norway arrangerer mange treningssamlinger og konkurranser i løpet av et karateår. Vi er et kjent navn i internasjonale sammenhenger, og faste deltakere ved flere samlinger og konkurranser.

I tillegg kommer utenlandske instruktører årlig til oss. Dette gir deg et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø. Fellesskapet er sterkt prioritert, og du har store muligheter for å stifte nye bekjentskaper både innenfor og utenfor landegrensen.

JKA Norway setter respekt og ydmykhet høyt. Vi forventer at der utvises gjensidig respekt mellom treningskamerater, og mellom instruktør og elev. Det er viktig å være ydmyk og åpen ved undervisning, uansett hvilket nivå man er kommet på. Du vil alltid kunne bli utfordret til å ta til deg ny lærdom, samt til å flytte personlige grenser. Dette gir deg mulighet for kontinuerlig utvikling. I JKA karate blir man aldri utlært!

Vedtekter

JKA Norway har som formål å lede og utvikle samarbeid mellom norske klubber som utøver JKA Shotokan karate-do. Videre skal JKA Norway bidra til å standardisere og fastholde tradisjonen i den karate som ble grunnlagt av Gichin Funakoshi og som utøves i JKA World Federation.

Her finner dere vedtekter som er gjeldene for JKA Norway: Vedtekter rev 2

Retningslinjer i sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for JKA Norway som organisasjon. Det gjør det lettere å nå mange mennesker med sitt budskap.
JKA Norway har en egen Facebook side. De fleste medlemsklubbene har også egne Facebook sider. Dette er flotte forum å benytte til å nå ut til mange, bl.a ved å benytte muligheten til å etablere grupper for kommunikasjon mellom de forskjellige utøverne.

Mange av dem som bruker sosiale medier har bare én brukerprofil som brukes på tvers av ulike livsområder/arenaer. Dette gjør at man må vise særlig aktsomhet. Det man tenkte ble kommunisert mot en publikum/gruppe, leses samtidig av alle de andre.
JKA Norway har derfor utarbeidet noen retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder for alle medlemmer av JKA Norway, men med særlig aktsomhet for dem som innehar tillitsverv i JKA Norway og medlemsklubbene, samt instruktører på alle nivåer.

Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som man ville gjort ellers i hverdagen. Ovennevnte gjelder ikke bare for Facebook, men også for Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo, YouTube, Snapchat og tilsvarende medier.

Det vises for øvrig til JKA Norway sin formålsparagraf, med særlig referanse til paragraf 15 «Seksuell trakassering». Det påhviler alle med ansvar og myndighet i JKA Norway å være særlig ansvarlige for at man ikke kommuniserer slik at det kan misforstås av andre.

JKA World Federation

JKA Norway er den norske delen av den verdensomspennende organisasjonen JKA/WF (Japan Karate Association / World Federation). JKA-WF er den ledende Shotokan organisasjonen med klubber i  mer enn 116 land utenfor Japan.

JKA ble så tidlig som i 1957 anerkjent av den japanske regjeringen som den eneste offisielle karateorganisasjonen i Japan (som ikke bygger på økonomisk fortjeneste) – og er det fortsatt den dag i dag. JKA/WF har et helt unikt utdanningssystem for instruktører og har gjennom årene utdannet mange profesjonelle instruktører som har gjennomført og bestått den spesielle utdanningen som går over flere år. På denne måten har organisasjonen etablert en stødig grunn som verdens ledende karateorganisasjon.

JKA sin utdanningsfilosofi, som er å bygge opp hver enkelte utøver sin personlige karaktér gjennom daglig trening – både praktisk og teoretisk, har høstet stor respekt, og ikke bare i Japan har denne formen påvirket skoleverket. Karate har blitt innlemmet i de japanske barne- og ungdomsskolenes utdanningsplan.

I dag instrueres det i JKA Shotokan Karate over hele jordkloden. JKA/WF er delt opp i følgende regioner: JKA Pan America, JKA Asia, JKA Africa, JKA Europe, JKA Norway er tilsluttet JKA/WF og JKA Europe.

  1. Instruktører og personer med tillitsverv bør ikke være «venn» på Facebook eller lignende med barn og unge under 16 år.
  2. Bruk helst åpne medier for å kommunisere med medlemmene. Bruk «veggen» på klubbenes Facebook sider (eller JKA Norway sin Facebook side der det er aktuelt) slik at mest mulig av kommunikasjonen er åpen og transparent.
  3. Der det er naturlig (f.eks. JKA Norway sitt landslag, et klubblag, etc.) kan en vurdere å ha en lukket gruppe. Men vurdér nøye behovet for en slik lukket gruppe. Kan en e-post til en gruppe fungere like bra?
  4. Direkte henvendelser til enkeltutøvere som er yngre enn 16 år bør alltid ha en kopi til utøverens foresatte.
  5. Vær troverdig i din kommunikasjon.
  6. Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig. Husk rollen din: Du er også en representant for JKA Norway.
  7. Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse eller innsikt bør du dele den der det passer.
  8. Vær en ambassadør.