TK Roller og utvalg

Organiseringen av Teknisk Komitè legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, engasjement og lederkunnskaper som finnes blant TK-medlemmene.

Teknisk Komitè er organisert med flere roller og utvalg i henhold til «Forretningsorden for Teknisk Komitè».
For de de ulike utvalgene i TK, står Styringsgruppen fritt til også å søke råd og støtte fra kompetanse utenfor TK. Det kan med fordel dannes arbeidsgrupper når større oppgaver krever det. Hensikten er å gjøre TK mer inkluderende og å bruke relevant kunnskap blant utøvere med lavere grad enn 5. dan til å styrke JKA Norway sin virksomhet.

For de som er interessert i å være med som medlem av utvalgene og bidra med sin kompetanse til å utvikle JKA Norway, så er det bare å ta kontakt med Styringsgruppen.

Pr dags dato har vi følgende roller og utvalg i JKA Norway:

Rådgiver: Helge Sæle, 6. dan JKA

Sjefsinstruktør: Emil Clementsen, 6. dan JKA

Visesjefsinstruktør: Josè dos Santos, 6. dan JKA

Teknisk Komitè Styringsgruppen:
Sjefsinstruktør: Emil Clementsen 6. dan JKA
Medlemmer:
Helge Sæle, 6. dan JKA,
Josè dos Santos, 6. dan JKA,
Fredrik Pettersen, 6. dan JKA,
Jørgen Moen, 5. dan JKA

Landslag:
Landslagssjef: Fredrik Pettersen 6. dan JKA

Kretslag:
Kretslagskoordinator: Jørgen Moen 5. dan JKA
Kretslagstrener Øst: Annicken Cornell 5. dan JKA
Kretslagstrener Vest: Jørgen Moen 5. dan JKA

Prosjektgruppe for gradering: 
Leder: Rune Hanssen 3. dan JKA
Medlemmer:
Kjetil Skippervik Eidsnes 5. dan JKA
Helge Ree Wilson 3. dan JKA