Lisenssystem

JKA Norway legger stor prestisje i å utdanne dommere, instruktører og graderingsberettigede med høy kompetanse. På denne siden vil JKA Norway forklare hvordan systemet fungerer. 

For å sikre at kvaliteten på dommere, instruktører og graderingsberettigede holder den kvaliteten som JKA Norway krever, så arrangerer JKA Norway hvert år ulike kurs hvor både kyu- og dangraderte kan delta og utvikle seg selv og sine kunnskaper. 

Nivå 1 kursene til JKA Norway er grunnleggende kurs innen dommer og instruktørutdanningen til JKA Norway. Disse kursene er forkurs til det anerkjente lisenssystemet til JKA WF, hvor det sertifiseres dommer, instruktører og graderingsberettigede etter nivåene A, B, C og D. 

Listen under viser hvilken grad en minimum må inneha for å være kvalifisert til å bli sertifisert innenfor de forskjellige nivåene. 

GRADDOMMERGRADERINGINSTRUKTØR
1.DANNivå 1-Nivå 1
2 DANNivå 1Nivå 1Nivå 1
2. DANDNivå 1D
3. DANCDC
4. DANBCB
5. DANA--
6. DAN-BA
7. DAN-A-

Nivå 1 instruktør og dommer tas ved de regionale kursene. 
Alle andre lisenser tas i forbindelse med den årlige nasjonale Standardisering og Samarbeidshelgen eller sommergasshukuen eller høstgasshukuen. 

JKA Norway lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato.

JKA Norway Teknisk komité utsteder og inndrar JKA Norway lisenser.

Ved misbruk kan Teknisk komité til enhver tid inndra lisenser.

For å dømme i finalene under nasjonale mesterskap i senior Eliteklassene Herrer og Kvinner (Åpenklassen, aldersgruppen 18+ ) må en ha B-lisens.

Ingen lisensinnehavere kan dømme eller gradere utover hva deres JKA Norway lisens berettiger til.

For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel.

De som har gyldig instruktørlisens får tilbud om gratis deltagelse på instruktørklassen som arrangeres under sommergasshukuen på Østlandet.

De som har gyldig graderingslisens får lov til å være tilstede på de lukkede dangraderingene til sandan eller høyere dangradering.

Alle dangraderinger utføres på de offisielle gasshukuene i regi av JKA Norway. Unntak kan vedtas av TK.

Ved førstegangsutstedelse av graderingslisens må kandidaten gradere sammen med et medlem av Teknisk komité. Graderingslisenser utstedes i forbindelse med Standardisering og Samarbeidshelgen.

Lisenstyper

Dommer – Gradering – Instruktør

Minimum 1. dan JKA Norway
18 år gammel
Gjennomgått dommerkurs nivå-1
Gjennomgått instruktørkurs nivå-1

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite. 

Instruktørstatus:
Godkjent Klubbinstruktør
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata.
JKA WF standardisering

Minimum 2. dan JKA Norway
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite. 

Graderingsstatus:
Minimum 25 år gammel.
Hovedinstruktør i respektiv klubb
Fra 10. kyu til 4. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.
 

Instruktørstatus:
Godkjent Klubbinstruktør
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata.
JKA WF standardisering

Minimum 2. dan JKA Norway
Minimum 20 år gammel
Gjennomgått dommerkurs nivå 1
Gjennomgått instruktørkurs nivå 1

Dommerstatus:
Nasjonalt: Fukushin kata/kumite
Internasjonalt: Fukushin kata/kumite på junior/kadett stevner 

Instruktørstatus:
Godkjent Klubbinstruktør
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata.
JKA WF standardisering

Minimum 3. dan JKA Norway
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg 

Dommerstatus:
Nasjonalt: Shushin kata/kumite.
Internasjonalt: Fukushin kata/kumite 

Graderingsberettiget:
Minimum 25 år gammel.
1 stk D-lisensinnehavere: 10. kyu til 1. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.
2 stk D-lisensinnehavere: 10. kyu til 1. kyu, i klubber beliggende i det fylket lisensinnehaverne tilhører.  

Instruktørstatus:
Godkjent fylkesinstruktør
Alle Jugo kata, i alt 15 kata. JKA WF standardisering. 

Minimum 4. dan JKA Norway
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg  

Dommerstatus:
Nasjonalt: Kansa, Mattesjef
Internasjonalt: Shushin kata/kumite 

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu i alle JKA Klubber.
2 stk C-lisensinnehavere – Shodan. Gradering utføres på hovedgasshukuene. Dispensasjon kan gis av Sjefsinstruktør.  

Instruktørstatus:
Godkjent nasjonal instruktør
Alle 25 kata, JKA WF standardisering 

Minimum 5. dan JKA
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg  

Dommerstatus:
Nasjonalt: Sjefsdommer
Internasjonalt: Kansa, Mattesjef 

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu i alle JKA Klubber.
2 stk C-lisensinnehavere – Shodan. Gradering utføres på hovedgasshukuene. Dispensasjon kan gis av Sjefsinstruktør.  

Instruktørstatus:
Godkjent nasjonal instruktør på JKA Norway sine offisielle gasshukuer. Unntak for denne regelen er beskrevet i forretningsorden for Teknisk Komitè.
Alle 25 kata, JKA WF standardisering

Minimum 6. dan JKA
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg  

Dommerstatus:
Nasjonalt: Sjefsdommer
Internasjonalt: Kansa, Mattesjef 

Graderingsberettiget:
1 stk B-lisensinnehaver – Shodan,
2 stk B-lisensinnehavere – Nidan
1 stk A-lisensinnehaver og 1 stk B-lisensinnehaver – Sandan
Gradering utføres på hovedgasshukuene. Dispensasjon kan gis av Sjefsinstruktør. 

Instruktørstatus:
Godkjent internasjonal instruktør.
Godkjent nasjonal instruktør på JKA Norway sine offisielle gasshukuer. Unntak for denne regelen er beskrevet i forretningsorden for Teknisk Komitè.
Alle 25 kata, JKA WF standardisering

Minimum 7. dan JKA
Gjennomgått Standardisering og Samarbeidshelg

Dommerstatus:
Nasjonalt: Sjefsdommer
Internasjonalt: Kansa, Mattesjef 

Graderingsberettiget:
1 stk A-lisensinnehaver – Shodan og Nidan
1 stk A-lisensinnehaver og 1 stk B-lisensinnehaver – Sandan
Gradering utføres på hovedgasshukuene. Dispensasjon kan gis av Sjefsinstruktør.

Instruktørstatus:
Godkjent internasjonal instruktør.
Godkjent nasjonal instruktør på JKA Norway sine offisielle gasshukuer. Unntak for denne regelen er beskrevet i forretningsorden for Teknisk Komitè.
Alle 25 kata, JKA WF standardisering

Lisenspriser

D-lisens
INSTRUKTØR

1000 kr,-

 • Min. dangrad 2.Dan
 • Instruktør Nivå 1
 • Dommer Nivå 1
 • Alder 20år
D-lisens
DOMMER

1000 kr,-

 • Min. dangrad 2.Dan
 • Instruktør Nivå 1
 • Dommer Nivå 1
 • Alder 20år
D-lisens
GRADERING

1800 kr,-

 • Min. dangrad 3.Dan
 • Instruktør D-lisens
 • Dommer D-lisens
 • Alder 25år

I JKA Norway under Samarbeid og Standardiseringshelgen er det også mulig å bli testet for lisenser. JKA Norway har gjennom JKA HQ muligheten til å utstede D- dommer, D- gradering og D- instruktør. Prisen for andre lisenser er som følger: 

 • Instruktør:
  • C-lisens: 1000 kr
  • B-lisens: 1800 kr
  • A-lisens: 3500 kr
 • Dommer:
  • C-lisens: 1000 kr
  • B-lisens: 1800 kr
  • A-lisens: 5400 kr
 • Gradering:
  • C-lisens: 3500 kr
  • B-lisens: 5200 kr

Ved eventuell stryk returneres hele beløpet minus 500 kroner. Lisensene må fornyes hvert 3. år. Lisensene A, B, C og D må fornyes før utløpsdato direkte via online skjema på JKA HQ sine hjemmesider. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge opp dette. Følg link under.