Teknisk Komité

Teknisk komité (TK) i JKA Norway har ansvaret for den tekniske utviklingen i organisasjonen og består av alle medlemmer i JKA Norway som innehar 5. dan JKA eller høyere grad. Teknisk Komitè ledes av Sjefsinstruktør, Emil Clementsen 6. dan JKA.

Emil Clementsen, Sjefsinstruktør

Organiseringen av Teknisk Komitè legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, engasjement og lederkunnskaper som finnes blant TK-medlemmene. TK medlemmer står fritt til å søke råd og støtte fra kompetanse i og utenfor JKA Norway. Det kan etableres arbeidsgrupper når oppgaver krever det.

TK skal være inkluderende og bruke relevant kompetanse for å styrke JKA Norway sin virksomhet. Hensikten er å gjøre TK mer inkluderende og å bruke relevant kunnskap blant utøvere med lavere grad enn 5. dan til å styrke JKA Norway sin virksomhet.

Her kan dere lese mer om TK sin forretningsorden:
Organisering og Forretningsorden av TK rev 4

Komitéens formål

  • Sette normen for Shotokan karate-do slik den utøves i JKA Norway.
  • Kontrollere at JKA Shotokan karate-do utøves på korrekt måte basert på JKA HQ og
    JKA WF standard.

Komitéens oppgave

Undervise ved nasjonale gasshukuer i regi av JKA Norway.

Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og dommere.

Ansvarlig for gjennomføring av graderinger i JKA Norway.

Etablere og vedlikeholde teknisk-langtidsplan som støtter organisasjons mål og retning.