JKA NORWAY

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere, da vi som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering.

Søk medlemskap

Shotokanklubber i Norge kan søke JKA Norway om medlemskap.

JKA NORWAY ER EN IDEELL ORGANISASJON SOM SAMLER KLUBBER SOM TRENER JKA SHOTOKAN KARATE.

JKA Norway

Japan Karate Association Norway (JKA Norway) er den norske delen av Japan Karate Association

Organisering

JKA Norway er organisert på en slik måte at dette gir sikkerhet, stabilitet og seriøsitet for medlemsklubbene.

Gradering

JKA Norway sin tilhørighet til et internasjonalt system, og til et felles graderingssystem, gir medlemmene mulighet for å trene og gradere ikke bare i Norge, men i hele verden

一、人格完成に努むること

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
En. Perfeksjoner din karakter