Pensum – lisensiering

JKA Norway legger stor prestisje i å utdanne dommere, instruktører og graderingsberettigede med høy kompetanse. På denne siden finner dere pensumet til de ulike lisensene.

For å sikre at kvaliteten på dommere, instruktører og graderingsberettigede holder den kvaliteten som JKA Norway krever, så arrangerer JKA Norway hvert år standardiseringshelg, der JKA karate-do gjennomgås.

Instruktør nivå 1 / Gradering nivå 1

 • Heian Shodan til Heian Godan eller Tekki Shodan
 • Bassai Dai
 • Gohon Kumite/Kihon Kumite/Ju Ippon Kumite

Instruktør D- og C-lisens / Gradering D-lisens

 • Heian Shodan
 • Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi eller Jion (eget valg)
 • Gohon Kumite

Instruktør B-lisens / Gradering C-lisens

 • Heian Shodan
 • Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi eller Jion (sensor velger)
 • Kihon Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri)

Instruktør A-lisens / Gradering B-lisens

 • Kihon
  – Chudan guaki tsuki
  – Maegeri
 • Tekki Nidan eller Tekki Sandan (sensor velger)
 • Tokui Kata

Gradering A-lisens

 • Kihon
  – Chudan guaki tsuki
  – Maegeri
 • Tekki Nidan eller Tekki Sandan (sensor velger)
 • Tokui Kata
 • Spørsmål og svar om Kihon