Rettigheter

Rettigheter i forhold til navnet JKA og Inyo (solen)

Det internasjonale Japan Karate Association / World Federation (JKA/WF) har medlemsorganisasjoner i mange land verden over. Blant bestemmelsene i JKA/WF finnes en som sier at det bare skal være én medlemsorganisasjon i hvert land.

I Norge er dette JKA Norway , som dermed er den eneste organisasjonen i Norge som har anledning til å bruke navnet JKA eller Japan Karate Association.

Link til oversatt brev med presisering fra Chairman K. Kusahara JKA HQ,JKA WF 27.04.2022

Klubber og enkeltpersoner utenfor JKA Norway:

Det ikke er anledning til å benytte «JKA» etter graden (eks: 3. Dan JKA)

Det ikke er anledning til å benytte «JKA» som referanse for en klubbs tilknytning (…»medlem av JKA»…)

Det ikke er anledning til å benytte Inyo, alene eller sammen med andre symboler på Inyo.

Det ikke er anledning til å benytte seg av effekter, som belter og karatedrakter, der ordene «JKA» og «Japan Karate Association» står skrevet eller med Inyo festet til effektene.

Rettigheter

JKA Norway sine rettigheter til navnet og logoen er gitt videre til medlemsklubbene.

Styret i JKA Norway ber enkeltpersoner og klubber som ikke er tilsluttet vår organisasjon om å ta hensyn til våre rettigheter, og bidra til å stanse misbruk av vårt navn og logoen Inyo.

JKA sine rettigheter er sikret gjennom patentene; 206557, 212165, 212164, 207607, 987227.

Det finnes mange eksempler på misbruk av navnet og logoen, og det er vår erfaring at slikt misbruk har bakgrunn i misforståelser eller manglende kjennskap til organisasjonen JKA. I de tilfeller hvor vi har påpekt misbruk, har forholdet øyeblikkelig blitt rettet opp på en høflig og respektfull måte.