Innkalling Årsmøte 8. juni 2021

Innkalling Årsmøte 8. juni 2021

Innkalling Årsmøte 8. juni 2021 150 150 JKA Norway

Styret i JKA Norway kaller inn til Årsmøte tirsdag 8. juni kl 1900.

INNKALLING ÅRSMØTE I JKA NORWAY 2021

Om årsmøtet

Nye kjerneverdier