Instruktørkurs nivå 1 i Bergen 7. og 9. Februar 2020-Revidert innkalling

Instruktørkurs nivå 1 i Bergen 7. og 9. Februar 2020-Revidert innkalling

Instruktørkurs nivå 1 i Bergen 7. og 9. Februar 2020-Revidert innkalling 2000 1125 JKA Norway

JKA Norway inviterer til instruktørkurs nivå 1 i Bergen.
Kurset er delt opp på grunn av JKA cupen den 8. februar.
Oppdatert innkalling (se vedlegg). Teori på fredagen blir på Scandic Ørnen.
Praksis holdes i Bjørgvin karateklubb sin Dojo på søndagen.

Kursinnkalling instruktør nivå 1-Bergen-Februar 2020-Rev01