Første klubb-hovedinstruktør møte avholdt 01.09

Første klubb-hovedinstruktør møte avholdt 01.09

Første klubb-hovedinstruktør møte avholdt 01.09 150 150 Ulf Laurang

Pandemien har lært oss mye, blant annet å korte ned avstand mellom byer, steder og land.
Å holde kontakten digitalt blir en del av den nye operasjonsmodellen til JKA Norway mellom våre stevner, samlinger og kurs.
Fremover vil det månedlig bli avholdt samarbeidsmøter mellom sjefsinstruktør, teknisk komité og alle hovedinstruktører i våre klubber.
Det var godt oppmøte med over 20 fremmøtte hovedinstruktører.
Styret i JKA Norway, vil også være deltaker for å sikre god dialog og informasjonsflyt.
Agenda denne gang var:
1. Velkommen og formål med møte
2. Aktiviteter fremover
3. Nasjonale lisenser
4. Innspill fra klubbene
Hva er viktig for hovedinstruktørene og klubbene?
Hvilke områder bør vi jobbe med?
5. Spilleregler for god adferd i JKA Norway