Dan gradering for alle medlemmer i JKA Norway

Dan gradering for alle medlemmer i JKA Norway

Dan gradering for alle medlemmer i JKA Norway 150 150 JKA Norway

Den 26 september kl 09:00 blir det gradering i samarbeid med JKA HQ til Sho-Dan og Ni-Dan i dojoen til Lyderhorn Karateklubb, Olsvikåsen 18, Bergen. Graderingen blir gjennomført via Zoom mot Japan, og sensor vil være T. Imamura sensei, JKA HQ – visesjefsinstruktør.
Påmeldingsskjema er sendt ut til klubbene, og fristen for påmelding er satt til kl 20:00 den 17 september.