Gasshuku Crawley 1.-3. mai 2020

Gasshuku Crawley 1.-3. mai 2020

Gasshuku Crawley 1.-3. mai 2020 JKA Norway

Vi håper at flest mulig fra JKA klubbene deltar på denne Gasshukuen.
Ber om at klubbene oversender en liste med sine deltakere til hovedinstruktor@lurakarateklubb.no innen 1. april 2020