Dommer kurs nivå 1 i Bergen

Dommer kurs nivå 1 i Bergen

Dommer kurs nivå 1 i Bergen 800 533 JKA Norway

Samme helg som JKA Norway arrangerer årets første JKA Cup i Bergen, avholder vi også årets første dommer kurs nivå 1.

Fredrik Pettersen sensei, 6. dan JKA, gjennomfører kurset fra 11. – 13. februar i Bergen. JKA Norway anbefaler alle som utfyller kravene til søke. Info og påmeldingsskjema er sendt ut til alle klubbene. Snakk med din sensei om du vil delta. Innbydelsen finner du her:
Dommerkurs Bergen februar 2022