Utdanning

Gjennom JKA Norway vil alle svartbelter kunne få muligheten til å ta dommer-, instruktør- og graderingslisens. Det arrangeres årlige dommer, instruktør og graderingskurs. Alt er tilpasset de forskjellige svartbeltenivåene. For å kunne ta laveste lisens innenfor dommer og instruktørutdannelse må en ha minimum 1. dan. For å bli graderingsberettiget må en ha minimum 2. dan. Mer om dette kan leses ved å trykke på “lisensregler” i menyen.

JKA Norway arrangerer årlig nivå 1 kurs i regionene. For dem med graden 3. dan eller høyere (og alle hovedinstruktører uavhengig av grad) blir det arrangert nivå 2 og 3 kurs i Honbu Dojo i Sandnes. Denne helgen er lagt til første helgen i februar.

JKA Norway sine lisenskurs er også godkjent av Norges Kamsportforbund (NKF). Lisenskursene er godkjente som den spesifikke delen i trenerutdannelsen. Ved å ha fullført fellesdelene som blir arrangert i NKF (40 timer til trener 1 og 40 timer til trener 2) vil en få godkjent trener 1 og trener 2 utdannelsen sin ved å ha bestått  nivå 1 lisens som dommer og instruktør i JKA Norway.

Gjennom disse kursene ønsker JKA Norway å opprettholde og sikre det høye kvalitetsnivået som finnes i dag av instruktører. Videre gir vårt utdanningssystem en unik mulighet for å kunne videreutdanne seg kontinuerlig. På denne måten vil JKA Norway ha høyt utdannende instruktører som vil kunne videreføre sine kunnskaper til sine elever på en best mulig måte.

Its Learning

Dette er JKA Norway sin eksamensside. JKA Norway er knyttet opp til læringsplattformen “It’s learning”. Her må alle som ønsker å ta nasjonale lisenser i JKA Norway innom for å ta den teoretiske eksamen innen dommer, instruktør og graderingsutdanning. Dette gjelder for alle de forskjellige lisensnivåene: 1, 2 og 3.

I tillegg til den teoretiske eksamen må hver kursdeltaker opp til praktisk eksamen den siste kursdagen.

For å kvalifisere til instruktørlisens, dommerlisens eller graderingslisens må kursdeltakeren bestå både den teoretiske eksamen og den praktiske eksamen.

Praktisk informasjon vedrørende den teoretiske eksamen:
Alle skal ha mottatt brukernavn og passord i løpet av kurshelgen av kurslærer. De av dere som ikke har mottatt dette må ta kontakt med tk@jkanorway.no for å få dette. Dere vil straks etter at eksamen er fullført vite om dere har bestått eller ikke.

Den teoretiske eksamen må taes innen 1 uke etter kursslutt.

Gå direkte til It’s learning

 

 

Lisensregler

Hver lisens er klassifisert i 3 nivåer, 1-2-3. Dette er lisenser som skal anvendes i JKA Norway. Lisensene er spesifisert i rekkefølgen: dommer, gradering, instruktør.

Ingen lisensinnehavere kan dømme eller gradere utover hva deres JKA Norway lisens berettiger til.

Ingen kan få graderingslisens før en innehar gyldig dommer og instruktørlisens. Ved førstegangsutstedelse av graderingslisens må kandidaten gradere sammen med et medlem av Teknisk komité. Det utstedes bare graderingslisenser i forbindelse med Honbudojo kurs som årlig arrangeres første helgen i februar.

JKA Norway lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato.

JKA Norway Teknisk komité utsteder og inndrar JKA Norway lisenser. Ved misbruk kan Teknisk komité til enhver tid inndra lisenser.

For å dømme i finalene under nasjonale mesterskap i seniorklassene Herrer og Kvinner (dangraderte, aldersgruppen 20-39 ) må en ha nivå 3 lisens.  For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel.

De som har gyldig instruktørlisens får tilbud om gratis deltagelse på instruktørklassen som arrangeres under sommergasshukuen på Stord og i Sandefjord.

De som har gyldig graderingslisens får lov til å være tilstede på de lukkede dangraderingene.

Nivå 3-3-3 Lisens

Nivå 3-3-3 Lisens

Må være medlem av Teknisk Komitè
Minimum 5. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu på tvers av alle klubbene.

Dommerstatus:
Kansa
Sjefsdommer

Nivå 3-2-3 Lisens


Nivå 3-2-3 Lisens

Minimum 4. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Kansa

Nivå 2-2-2 Lisens


Nivå 2-2-2 Lisens

Minimum 3. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Jugo kata, i alt 15 kata. JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Shushin kata/kumite.

Nivå 1-1-1 Lisens

Nivå 1-1-1 Lisens

Minimum 2. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering.

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 4. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år. Som nidanutøver er det kun hovedinstruktører som kan få nivå 1 – graderingslisens. Gjelder ikke for utøvere med graden sandan eller høyere.

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite

Nivå 1-0-1 Lisens

Nivå: 1– 0 – 1 Lisens

Minimum 1. dan JKA Norway
18 år gammel
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite.

Nasjonale lisenser

Lisenser og utløpsdatoer:
Oppdatert 27. august 2021

NavnDommerGradering Instruktør
Geir Arild Larsen 333
Helge Sæle 333
José dos Santos 333
Fredrik Pettersen 333
Emil Clementsen 333
Siri Opsahl 33
Arild Damm333
Rune Magne Johannessen333
Kenneth Sundvor333
Andor Szell333
Leif Arne Kjærland333
Jørgen Moen333
Benjamin Skåtun3 -feb 222 -feb 223 -feb 22
Richard Larsen 3 -feb 222 -feb 223 -feb 22
Anders Ingvoldstad 3 -feb 232 -feb 233 -feb 23
Sjur Rondestveit 3 -feb 222 - feb 223 -feb 22
Hans Runar Heggelund-Morken2 -feb 222 -feb 222 -feb 22
Kristine Eugenie Kolstad2 - feb 222-feb 222 -feb 22
Kenneth Johnsen2 -feb 222 -feb 222 -feb 22
Lloyd Klüwer2 -feb 222 -feb 222 -feb 22
Anicken Cornell 2 -feb 232 -feb 233 -feb 23
Janette Hansen 2 -feb 222 -feb 232 -feb 22
Lena Skåtun 2 -sep 232 -feb 232 -feb 23
Christina Strand Thomsen2 - feb 222 - feb 222 -feb 22
Finn Hansen2- feb 222 - feb 222 -feb 22
Sukhwinder Koløen 2- feb 232 - feb 232 -feb 23
Anh Le Phan Thai 2 -feb 222-feb 232- feb 22
Anne-May Gåsland Kalvik2-feb 222-feb 232-feb 22
Elene Kolstad2 - feb 222-feb 232 -feb 22
Lasse Pedersen2 -okt 222-feb 232-feb 22
Sune Willestofte 2 -feb 222 -feb 232 -feb 22
Svein Grutle 2 - okt 221-feb 222 -feb 22
Harald Bauck2 -feb 221 - feb 221 -feb 22
Helge Fonneland Bu 1 -okt 221-feb 221-feb 22
Rune Hanssen1 -okt 221-feb 221- feb 22
Tine Anita Jensen2 -feb 232 -feb 232 -feb 22
Tom Peder Jakobsen  1 -okt 221-feb 221-feb 22
Helge Hystad1 - feb 221 -feb 221 -feb 22
Bjørn Christoffer Strid1 - nov 221 - feb 221 - feb 22
Tom Erik Bjølgerud1 - feb 221 - feb 221 - feb 22
Aksel Våge
Alexander Hofsmoen1 -jan 23
Andreas Ingvoldstad1 -nov 22
Andreas Gjuvsland
Anne Grethe Ingvoldstad1 -mai 221 -nov 22
Anne Renate Berntsen
Annett Eriksen Hoch  1-feb 22
Anni Skåtun1 - sep 221 -feb 22
Arul Narendran1 -jan 23
Arne Meland1 - okt 22
Arne Vindenes
Alexandra Bergan1 -nov 22
Benedikte Ellingsen
Bjørn Clementsen
Bjørn Nilsen1 - okt 22
Borghild Flølo
Borghild Johanna Flølo1 - sep 221 -feb 22
Birger Eldøy Ottesen1 -feb 23
Cato Wang1 -jan 231 -nov 22
Christoffer Theodorsen 1 -feb 22
Claus Petersen
Cesar Buendia1 -okt 221 -feb 23
Charlotte Johnsen1 -feb 23
Diego Espin 1- feb 22
Daniel Rojo Gama1 -nov 22
Eileen Heggelund-Morken1 - okt 221 - feb 23
Eirik Nordbø 2 -feb 232 -feb 223 -feb 23
Eivind Hakvåg
Eirik L Gravdal1 -okt 221 -feb 23
Elisa Stokka1 -okt 221 -feb 23
Elisabeth Kjus1 -okt 221 -feb 231 -feb 22
Elinor Thuv1 -jan 23
Elise Waardal Nilsen 
Erik Sørheim1 - sep 22
Erik Tande
Eirunn Waatervik Saure1-feb 22
Emma Bratthammer1 -feb 23
Erlend Bjørndal 1-feb 22
Filip Valderhaug
Frank Helland1-feb 22
Glenn Morken Havre 
Gunnveig Åkre1 -okt 221 -feb 23
Gunther Theiss1-feb 22
Hanne Karin Rasch1 - okt 221 -feb 22
Heidi Sjursen Haugland 1 -feb 22
Shan Christoff Hausvik1 -feb 23
Henning Johannessen1 -feb 23
Hege Winther1 -jan 23
Helge Ree Wilson
Helge Søbstad1 -okt 221 -feb 22
Hilde Langholm1 - okt 221 - feb 23
Ida Engelberg1 -mai 221 -nov 22
Ingrid Mjåtvedt1 - feb 23
Jan Fredrik Brundtland1 -feb 22
Jan Martin Huus
Jan Sikora1 -feb 23
Jan Myhre1 - feb 22
Jostein Sæthre1 -jan 23
Jon C Haaland2 -feb 22
Jorunn Førde Bolme1-feb 22
Jorunn Midtrød Eikeland1-feb 22
Julie Lin Tranvåg Syltevik1 - jan 221-feb 22
Julie Syltevik
Kari Elsa des Bouvre1 -feb 22
Kate W Petterson1 -feb 22
Kjetil Austreim1 -feb 22
Kjetil Skippervik Eidsnes3 -feb 22 2 -feb 22 3 -feb 22
Kjetil Gjesdal1 - feb 20
Kjersti Klett1 -okt 22
Kristian Sundvor1 - jan 22
Kristoffer Eikenes1 - mai 22
Kristoffer Mjøs Hansen1 - jan 221-feb 22
Kurt Steinar Dahle1 - jan 221-feb 22
Lance Blaauw1 - okt 221 -feb 22
Lars Petter Tvedt1 - jan 221-feb 22
Lena Hagelund1 - jan 22
Linn Catrin Viste1 - jan 221-feb 22
Lisbeth Skodvin1 -okt 22
Lise Marie Sandvik1 - feb 22
Live Kathrine Bøe1 -mai 22
Lydia Ulvedal1 - okt 22
Madelein Fjeldstad1 -feb 22
Madhavi Vagle1-feb 22
Malene Lie Rykkje1 -feb 22
Maren Johanne Ruud1 -jan 231 -feb 23
Maren Åmodt
Mari Leknesund1 - sep 22
Marianne Nilsen1 -okt 22
Marte Mjåtvedt1 - feb 23
Martine Meland1 -okt 221 -feb 22
Miriam Svalheim 1-feb 22
Nils Arve Helland1-feb 22
Othilie Langholm1 - sep 22
Petter Falch1 - jan 221-feb 22
Pål Randby1-feb 22
Rakel Kosmo1 -okt 221 -feb 23
Raymond Horne 1- feb 231 -feb 23 1- feb 23
Renate Pedersen1 feb 23
Renè Arthur Korneliussen1 -okt 221 -feb 23
Ronny Atle Hagenes 1 -okt 221-feb 22
Rune Opheim1 - sep 221 -feb 22
Rune Waagbø1 - sep 221-feb 22
Sara Sørheim1- sep 22
Sindre Myrseth Kolstad1-feb 22
Signe Rondestveit1 - feb 23
Silje Heggelund-Morken1 -sep 221 feb 23
Silje Hæve1 -feb 22
Silje Samsonsen1 - sep 22
Simon Frøiland1-feb 22
Stein Ove Bungum1 -jan 23
Steffen Ellingsen
Sunniva Yong Tranvåg Syltevik1 - jan 22
Svein Nistad1 -feb 231 -feb 232 -feb 23
Sølvi Søbstad1 -okt 221 -feb 22
Terry Thorpe1-feb 22
Tian Drange1 -okt 221 feb 23
Tina Johnsen1 -okt 22
Tom Kåre Versland1 - jan 221-feb 22
Tor Olav Fredheim1 -feb 22
Tor Arne Krakeli1 -okt 22
Tore Kindem1 -okt 221 - feb 22
Tore A Tellevik1- feb 22
Trond Strand1- jan 22
Ulf Laurang2 -feb 222-feb 222 -feb 23
Vegar Bokeli Saga1 -jan 23
Vegard Vik1-feb 22
Victor Horvath 1 -okt 231 -feb 23
Vidar Ågotnes1 - feb 22
Vilde Hagen Espedal1- sep 22
Wenche Fjeldstad
Wicki Langedal1 - sep 22
Willy Skjæveland 1-feb 22
Wim Huisman1 -jan 221-feb 22
Øystein H Landro1 -feb 23
Åse Grinde Brekke1-feb 22

Internasjonale lisenser

I JKA Norway under honbu dojo kurset er det også mulig å bli testet for internasjonale lisenser. JKA Norway har gjennom vår sjefsinstruktør, Larsen sensei, rettighetene til å utstede D- dommer, D- gradering og D- instruktør.

For å kunne ta D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 1 instruktør og nivå 1 dommer.

For å kunne ta D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 2- dommer, nivå 2-gradering, nivå 2- instruktør.

Lisenser utover D-D-D lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.

Prisen for internasjonale lisenser er:
D-lisens dommer: 1500 kr
D-lisens gradering: 2000 kr
D-lisens instruktør: 1500 kr

Ved eventuell stryk returneres hele beløpet minus 500 kroner.

Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Prisen for fornyelse av lisenser er 500 kroner pr lisenstype.
Lisensene må fornyes før utløpsdato og i forbindelse med deltagelse på Honbu Dojo kurset.

Oppdatert 13. mars 2019

NavnDommerGraderingInstruktør
Geir Arild LarsenAAA
Jose Dos SantosB-Feb 22D-Feb 22B-Feb 22
Fredrik PettersenACB
Emil ClementsenC-Nov 22C-Nov 22
Siri OpsahlDDC
Arild DammCD
Rune Magne JohannessenB-Okt 21C-Nov 22B-Okt 21
Andor SzèllCDC
Anicken CornellDD-Feb 22D-Feb 23
Benjamin SkåtunD-Feb 22D-Feb 23D-Feb 23
Christina Strand ThomsenD-Feb 22
Eirik NordbøD-Feb 22D-Feb 23D
Finn HansenD-Feb 22D-Feb 23D-Feb 23
Anders IngvoldstadC-Nov 22D-Des 20B-Nov 22
Hans Runar Heggelund-MorkenD-Feb 22D
Helge HystadD
Helge Ree WilsonD-Feb 22D
Janette HansenDD-Feb 23D-Feb 23
An Le Phan ThaiD-Feb 23D-Feb 22
Jørgen MoenC-Nov 22D-Feb 22C-Nov 22
Kenneth JohnsenD-Feb 22D
Kenneth SundvorDDD-Feb 22
Kjetil Skippervik EidsnesC-Nov 22D-Nov 22C-Nov 22
Kristine Eugenie KolstadDD
Kristoffer HansenD
Kristian SundvorD-Nov 22
Leif Arne KjærlandDD-Feb 22D-Feb 23
Lena SkåtunD-Feb 23D
Lloyd KluwerDD-GÅTT UT
Richard LarsenD-Feb 22D-Feb 23D
Sjur RondestveitCDC-Nov 22
Sukhwinder KoløenDD
Svein GrutleD-Feb 22D
Tina Anita JensenD-Feb 23D-Feb 22
Tom Peder JakobsenD-Feb 22
Ulf LaurangD
Anne-May KalvikD-Feb 22
Tom Erik BjølgerudD

Dere kan lese mer om JKA sitt internasjonale lisenssystem her: JKA WF lisenser

 

Litteratur

Her følger en oversikt over nødvendig litteratur for JKA Norway lisensprøver.

For instruktør og graderingslisens er det viktig å ha følgende litteratur tilgjengelig:

Katahefter for nivå 1  prøve;
Katahefte standardisert JKA Kata; Heian Shodan til Heian Godan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Tekki Shodan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi og Hangetsu. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk

eller alternativt:

Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 2 prøve;
Kataheftene til nivå 1 prøven og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 3 prøve;
Kataheftene til nivå 1 og 2 prøvene og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Sho, Nijushiho, Kanku sho, Sochin og Unsu. Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk
Katahefte standardisert JKA Kata; Gojushiho sho, Gojushiho dai, Chinte, Meikyo, Wankan.  Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk

Instruktørmanual for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Instruktørmanualen kan lastes ned her (engelsk versjon); Instruktørmanual

Stevne og dommerreglement for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (norsk versjon): JKA Stevne og Dommerreglement norsk rev 1
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (engelsk versjon):Dommerreglement 2018
Dommertegn (tilhører den engelske versjonen): Dommertegn

Videoer –

JKA Judge manual vol 1

JKA Judge manual vol 2

JKA Judge manual vol 3

JKA Judge manual how to hold kumite match

JKA Judge manual for Ippon Shobu Match

 

Loading...