Utdanning

Gjennom JKA Norway vil alle svartbelter kunne få muligheten til å ta dommer-, instruktør- og graderingslisens. Det arrangeres årlige dommer, instruktør og graderingskurs. Alt er tilpasset de forskjellige svartbeltenivåene. For å kunne ta laveste lisens innenfor dommer og instruktørutdannelse må en ha minimum 1. dan. For å bli graderingsberettiget må en ha minimum 2. dan. Mer om dette kan leses ved å trykke på «lisensregler» i menyen.

JKA Norway arrangerer årlig nivå 1 kurs i regionene. For dem med graden 3. dan eller høyere (og alle hovedinstruktører uavhengig av grad) blir det arrangert nivå 2 og 3 kurs i Bergen under standardiserings- og samarbeidssamlingen. Denne helgen er lagt til første helgen i februar.

JKA Norway sine lisenskurs er også godkjent av Norges Kamsportforbund (NKF). Lisenskursene er godkjente som den spesifikke delen i trenerutdannelsen. Ved å ha fullført fellesdelene som blir arrangert i NKF (40 timer til trener 1 og 40 timer til trener 2) vil en få godkjent trener 1 og trener 2 utdannelsen sin ved å ha bestått  nivå 1 lisens som dommer og instruktør i JKA Norway.

Gjennom disse kursene ønsker JKA Norway å opprettholde og sikre det høye kvalitetsnivået som finnes i dag av instruktører. Videre gir vårt utdanningssystem en unik mulighet for å kunne videreutdanne seg kontinuerlig. På denne måten vil JKA Norway ha høyt utdannende instruktører som vil kunne videreføre sine kunnskaper til sine elever på en best mulig måte.