JKA World Federation

JKA Norway er den norske delen av den verdensomspennende organisasjonen JKA/WF (Japan Karate Association / World Federation). JKA-WF er den ledende Shotokan organisasjonen med klubber i  mer enn 116 land utenfor Japan.

JKA ble så tidlig som i 1957 anerkjent av den japanske regjeringen som den eneste offisielle karateorganisasjonen i Japan (som ikke bygger på økonomisk fortjeneste) – og er det fortsatt den dag i dag. JKA/WF har et helt unikt utdanningssystem for instruktører og har gjennom årene utdannet mange profesjonelle instruktører som har gjennomført og bestått den spesielle utdanningen som går over flere år. På denne måten har organisasjonen etablert en stødig grunn som verdens ledende karateorganisasjon.

JKA sin utdanningsfilosofi, som er å bygge opp hver enkelte utøver sin personlige karaktér gjennom daglig trening – både praktisk og teoretisk, har høstet stor respekt, og ikke bare i Japan har denne formen påvirket skoleverket. Karate har blitt innlemmet i de japanske barne- og ungdomsskolenes utdanningsplan.

I dag instrueres det i JKA Shotokan Karate over hele jordkloden. JKA/WF er delt opp i følgende regioner:

  • JKA Pan America
  • JKA Asia
  • JKA Africa
  • JKA Europe

JKA Norway er tilsluttet JKA/WF og JKA Europe.