Utdanning

Gjennom JKA Norway vil alle svartbelter kunne få muligheten til å ta dommer-, instruktør- og graderingslisens. Det arrangeres årlige dommer, instruktør og graderingskurs. Alt er tilpasset de forskjellige svartbeltenivåene. For å kunne ta laveste lisens innenfor dommer og instruktørutdannelse må en ha minimum 1. dan. For å bli graderingsberettiget må en ha minimum 2. dan. Mer om dette kan leses ved å trykke på “lisensregler” i menyen.

JKA Norway arrangerer årlig nivå 1 kurs i regionene. For dem med graden 3. dan eller høyere (og alle hovedinstruktører uavhengig av grad) blir det arrangert nivå 2 og 3 kurs i Honbu Dojo i Sandnes. Denne helgen er lagt til første helgen i februar.

JKA Norway sine lisenskurs er også godkjent av Norges Kamsportforbund (NKF). Lisenskursene er godkjente som den spesifikke delen i trenerutdannelsen. Ved å ha fullført fellesdelene som blir arrangert i NKF (40 timer til trener 1 og 40 timer til trener 2) vil en få godkjent trener 1 og trener 2 utdannelsen sin ved å ha bestått  nivå 1 lisens som dommer og instruktør i JKA Norway.

Gjennom disse kursene ønsker JKA Norway å opprettholde og sikre det høye kvalitetsnivået som finnes i dag av instruktører. Videre gir vårt utdanningssystem en unik mulighet for å kunne videreutdanne seg kontinuerlig. På denne måten vil JKA Norway ha høyt utdannende instruktører som vil kunne videreføre sine kunnskaper til sine elever på en best mulig måte.

Its Learning

Dette er JKA Norway sin eksamensside. JKA Norway er knyttet opp til læringsplattformen “It’s learning”. Her må alle som ønsker å ta nasjonale lisenser i JKA Norway innom for å ta den teoretiske eksamen innen dommer, instruktør og graderingsutdanning. Dette gjelder for alle de forskjellige lisensnivåene: 1, 2 og 3.

I tillegg til den teoretiske eksamen må hver kursdeltaker opp til praktisk eksamen den siste kursdagen.

For å kvalifisere til instruktørlisens, dommerlisens eller graderingslisens må kursdeltakeren bestå både den teoretiske eksamen og den praktiske eksamen.

Praktisk informasjon vedrørende den teoretiske eksamen:
Alle skal ha mottatt brukernavn og passord i løpet av kurshelgen av kurslærer. De av dere som ikke har mottatt dette må ta kontakt med tk@jkanorway.no for å få dette. Dere vil straks etter at eksamen er fullført vite om dere har bestått eller ikke.

Den teoretiske eksamen må taes innen 1 uke etter kursslutt.

Gå direkte til It’s learning

 

 

Lisensregler

Hver lisens er klassifisert i 3 nivåer, 1-2-3. Dette er lisenser som skal anvendes i JKA Norway. Lisensene er spesifisert i rekkefølgen: dommer, gradering, instruktør.

Ingen lisensinnehavere kan dømme eller gradere utover hva deres JKA Norway lisens berettiger til.

Ingen kan få graderingslisens før en innehar gyldig dommer og instruktørlisens. Ved førstegangsutstedelse av graderingslisens må kandidaten gradere sammen med et medlem av Teknisk komité. Det utstedes bare graderingslisenser i forbindelse med Honbudojo kurs som årlig arrangeres første helgen i februar.

JKA Norway lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato.

JKA Norway Teknisk komité utsteder og inndrar JKA Norway lisenser. Ved misbruk kan Teknisk komité til enhver tid inndra lisenser.

For å dømme i finalene under nasjonale mesterskap i seniorklassene Herrer og Kvinner (dangraderte, aldersgruppen 20-39 ) må en ha nivå 3 lisens.  For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel.

De som har gyldig instruktørlisens får tilbud om gratis deltagelse på instruktørklassen som arrangeres under sommergasshukuen på Stord og i Sandefjord.

De som har gyldig graderingslisens får lov til å være tilstede på de lukkede dangraderingene.

Nivå 3-3-3 Lisens

Nivå 3-3-3 Lisens

Må være medlem av Teknisk Komitè
Minimum 5. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu på tvers av alle klubbene.

Dommerstatus:
Kansa
Sjefsdommer

Nivå 3-2-3 Lisens


Nivå 3-2-3 Lisens

Minimum 4. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Kansa

Nivå 2-2-2 Lisens


Nivå 2-2-2 Lisens

Minimum 3. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Jugo kata, i alt 15 kata. JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Shushin kata/kumite.

Nivå 1-1-1 Lisens

Nivå 1-1-1 Lisens

Minimum 2. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering.

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 4. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år. Som nidanutøver er det kun hovedinstruktører som kan få nivå 1 – graderingslisens. Gjelder ikke for utøvere med graden sandan eller høyere.

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite

Nivå 1-0-1 Lisens

Nivå: 1– 0 – 1 Lisens

Minimum 1. dan JKA Norway
18 år gammel
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite.

Lisenser

Lisenser og utløpsdatoer:
Oppdatert 28. februar 2017

NavnDommerGradering Instruktør
Geir Arild Larsen 333
José dos Santos 333
Helge Sæle 333
Fredrik Pettersen 333
Emil Clementsen 333
Arild Damm 333
Siri Opsahl 33
Kenneth Sundvor333
Rune Magne Johannesen333
Leif Arne Kjærland3- feb 192 - feb 203 - feb 20
Andor Szell2 - feb 202 - feb 202 - feb 20
Anders Ingvoldstad 3 -feb 202 -feb 203 -feb 20
Annicken Cornell 3 -feb 202 -feb 203 -feb 20
Jørgen Moen3 -feb 182- feb 183 -feb 18
Kjetil Eidsnes 3- feb 19 2- feb 19 3- feb 19
Sjur Rondestveit 3 -feb 182 - feb 183 -feb18
Christina Thomsen1 - feb 201 - feb 202 -feb 20
Eirik Nordbø 2 -feb 172 - feb 192 -feb 17
Lloyd Klüwer2 -feb 182 -feb 182 -feb 18
Harald Bauck2 -feb 201 - feb 201 -feb 20
Aksel Våge1 - nov 18
Sune Willestofte 2 -feb 191 -feb 192 -feb 19
Benjamin Skåtun2 -feb 202 -feb 202 -feb 20
Richard Larsen
Eivind Hakvåg 2 -feb 18
Sukhwinder Koløen 2- feb 202 - feb 202 -feb 20
Tom Erik Bjølgerud1 - feb 201 - feb 201 - feb 20
Finn Hansen2- feb 182 - feb 182 -feb 18
Helge Hystad1 - sep 181 -feb 18
Lance Blaauw1 - sep 181 -feb 18
Helge Ree Wilson1 - feb 191 - feb 191 - feb 19
Kenneth Johnsen1 -sep 17 1 - feb 171 -sep 17
Tine Anita Jensen1 -sep 181 -feb 18
Hans Runar Morken1 -sep 181 -feb 18
Victor Horvath 1 -feb 19
Madelein Fjeldstad1 -sep 181 -feb 18
Heidi Sjursen Haugland 1 -sep 181 -feb 18
Elisabeth Kjus1 -sep 181 -feb 18
Svein Nistad1 -sep 181 -feb 18
Sølvi Søbstad1 -sep 181 -feb 18
Diego Espin 1 -feb 181- jan19
Janette Hansen 2 -sep 192 -feb 202 -feb 19
Lena Skåtun 2 -sep 192 -feb 202 -feb 19
Svein Grutle 1 - okt 191 -feb 18
Erik Tande 1 -sep 18
Christoffer Theodorsen 1 -sep 181 -feb 18
Raymond Horne 1- sep 201- feb 18
Borghild Flølo 1 -feb 18
Willy Skjæveland 1-feb 18
Vidar Spord  1 -feb 181-feb 18
Glenn Morken Havre  1 -feb 18
Anh Le Phan Thai 1 -feb 181- jan 19
Uy Le Phan Thai 1 -feb 181 -jan 19
Annett Eriksen Hoch  1 -feb 18
Erik Gruner 1 -feb 181- jan 19
Marte Aarli 1 -feb 18
Helge Fonneland Bu 1 - okt 191-feb 18
Tom Peder Jakobsen  1 - okt 191-feb 18
Miriam Svalheim 1 - okt 191-feb 18
Erlend Bjørndal 1-feb 18
Bjørn Clementsen 1 - sep 181-feb 18
Ronny Atle Hagenes 1 -sep 181-feb 18
Elise Waardal Nilsen  1-feb 18
Elene Kolstad1 - feb 18
Hanne Karin Rasch1 - sep 181 -feb 19
Eileen Heggelund-Morken1 - sep 181 - feb 20
Kristine Kolstad1 - sep 181- jan 19
Arne Vindenes1 - sep 181 -feb 19
Andreas Gjuvsland1 - sep 18
Arne Meland1 - sep 18
Ørjan Kinsarvik1 - sep 18
Hilde Langholm1 - sep 181 - feb 20
Øystein Landro1 - sep 181 - feb 20
Rune Løvås1 - sep 18
Bjørn Nilsen1 - sep 18
Bjørn Christoffer Strid1 - nov 181 - feb 201 - feb 19
Kristoffer Eikenes1 - nov 181 - des 19
Maren Ruud1 - nov 18
Jan Martin Huus1- jan 19
Kristian Sundvor1- jan 19
Trond Strand1- jan 19
Trond Jostein Pettersen1- jan 19
Maren Åmodt1- jan 19
Filip Valderhaug1- jan 19
Terje Hillestad1 - okt 191- jan 19
Gaute Eilertsen1- jan 19
Rune Hansen1- feb 19
Roger Andersen1 - okt 191 -feb 19
Kjetil Austreim1 - okt 191 -feb 19
Tore Lillefosse1 -feb 19
Claus Petersen1 -feb 19
Steffen Ellingsen1 -feb 19
Julie Syltevik1 - okt 19
Benedikte Ellingsen1 - okt 19
Lydia Ulvedal1 - okt 19
Anne Renate Berntsen1 - okt 19
Tore Kindem1 - okt 191 - feb 20
Lisbeth Skodvin1 - okt 19
Wenche Fjeldstad1 - okt 19
Anne Grethe Ingvoldstad1 - des 19
Jan Myhre1 - feb 20
Kjetil Gjesdal1 - feb 20
Ørjan McClements1 - feb 20
Lise Marie Sandvik1 - feb 20
Signe Rondestveit1 - feb 20
Vidar Ågotnes1 - feb 20
Othilie Langholm1 - sep 20
Silje Samsonsen1 - sep 20
Wicki Langedal1 - sep 20
Rune Opheim1 - sep 20
Anni Skåtun1 - sep 20
Erik Sørheim1 - sep 20
Borghild Johanna Flølo1 - sep 20
Mari Leknessund1 - sep 20
Rune Waagbø1 - sep 20
Vilde Hagen Espedal1- sep 201- feb 19

Internasjonale lisenser

I JKA Norway under honbu dojo kurset er det også mulig å bli testet for internasjonale lisenser. JKA Norway har gjennom vår sjefsinstruktør, Larsen sensei, rettighetene til å utstede D- dommer, D- gradering og D- instruktør.

For å kunne ta D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 1 instruktør og nivå 1 dommer.

For å kunne ta D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 2- dommer, nivå 2-gradering, nivå 2- instruktør.

Lisenser utover D-D-D lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.

Prisen for internasjonale lisenser er:
D-lisens dommer: 1500 kr
D-lisens gradering: 2000 kr
D-lisens instruktør: 1500 kr

Ved eventuell stryk returneres hele beløpet minus 500 kroner.

Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Prisen for fornyelse av lisenser er 500 kroner pr lisenstype.
Lisensene må fornyes før utløpsdato og i forbindelse med deltagelse på Honbu Dojo kurset.

NavnDommerGraderingInstruktør
Geir Arild LarsenAAA
José dos SantosBB
Fredrik PettersenACB
Siri OpsahlDC
Arild DammCD
Rune Magne JohannessenCDC
Anders IngvoldstadDDC
Jørgen MoenDD
Kjetil EidsnesD
Sjur RondestveitDD
Kenneth SundvorDD
Leif Arne KjærlandD
Finn HansenD
Tom Erik BjølgerudD
Lena SkåtunD
Benjamin SkåtunD
Sukhwinder KoløenD
Lloyd KluwerD
Anicken CornellD
Janette HansenD
Kristine KolstadD

Dere kan lese mer om JKA sitt internasjonale lisenssystem her: JKA WF lisenser

 

Litteratur

Her følger en oversikt over nødvendig litteratur for JKA Norway lisensprøver.

For instruktør og graderingslisens er det viktig å ha følgende litteratur tilgjengelig:

Katahefter for nivå 1  prøve;
Katahefte standardisert JKA Kata; Heian Shodan til Heian Godan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Tekki Shodan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi og Hangetsu. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk

Katahefter for nivå 2 prøve;
Kataheftene til nivå 1 prøven og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 3 prøve;
Kataheftene til nivå 1 og 2 prøvene og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Sho, Nijushiho, Kanku sho, Sochin og Unsu. Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk
Katahefte standardisert JKA Kata; Gojushiho sho, Gojushiho dai, Chinte, Meikyo, Wankan.  Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk

Instruktørmanual for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Instruktørmanualen kan lastes ned her (engelsk versjon); Instruktørmanual

Stevne og dommerreglement for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (engelsk versjon):Stevne og dommerreglement

 

Loading...