Utdanning

Gjennom JKA Norway vil alle svartbelter kunne få muligheten til å ta dommer-, instruktør- og graderingslisens. Det arrangeres årlige dommer, instruktør og graderingskurs. Alt er tilpasset de forskjellige svartbeltenivåene. For å kunne ta laveste lisens innenfor dommer og instruktørutdannelse må en ha minimum 1. dan. For å bli graderingsberettiget må en ha minimum 2. dan. Mer om dette kan leses ved å trykke på “lisensregler” i menyen.

JKA Norway arrangerer årlig nivå 1 kurs i regionene. For dem med graden 3. dan eller høyere (og alle hovedinstruktører uavhengig av grad) blir det arrangert nivå 2 og 3 kurs i Honbu Dojo i Sandnes. Denne helgen er lagt til første helgen i februar.

JKA Norway sine lisenskurs er også godkjent av Norges Kamsportforbund (NKF). Lisenskursene er godkjente som den spesifikke delen i trenerutdannelsen. Ved å ha fullført fellesdelene som blir arrangert i NKF (40 timer til trener 1 og 40 timer til trener 2) vil en få godkjent trener 1 og trener 2 utdannelsen sin ved å ha bestått  nivå 1 lisens som dommer og instruktør i JKA Norway.

Gjennom disse kursene ønsker JKA Norway å opprettholde og sikre det høye kvalitetsnivået som finnes i dag av instruktører. Videre gir vårt utdanningssystem en unik mulighet for å kunne videreutdanne seg kontinuerlig. På denne måten vil JKA Norway ha høyt utdannende instruktører som vil kunne videreføre sine kunnskaper til sine elever på en best mulig måte.

Its Learning

Dette er JKA Norway sin eksamensside. JKA Norway er knyttet opp til læringsplattformen “It’s learning”. Her må alle som ønsker å ta nasjonale lisenser i JKA Norway innom for å ta den teoretiske eksamen innen dommer, instruktør og graderingsutdanning. Dette gjelder for alle de forskjellige lisensnivåene: 1, 2 og 3.

I tillegg til den teoretiske eksamen må hver kursdeltaker opp til praktisk eksamen den siste kursdagen.

For å kvalifisere til instruktørlisens, dommerlisens eller graderingslisens må kursdeltakeren bestå både den teoretiske eksamen og den praktiske eksamen.

Praktisk informasjon vedrørende den teoretiske eksamen:
Alle skal ha mottatt brukernavn og passord i løpet av kurshelgen av kurslærer. De av dere som ikke har mottatt dette må ta kontakt med tk@jkanorway.no for å få dette. Dere vil straks etter at eksamen er fullført vite om dere har bestått eller ikke.

Den teoretiske eksamen må taes innen 1 uke etter kursslutt.

Gå direkte til It’s learning

 

 

Lisensregler

Hver lisens er klassifisert i 3 nivåer, 1-2-3. Dette er lisenser som skal anvendes i JKA Norway. Lisensene er spesifisert i rekkefølgen: dommer, gradering, instruktør.

Ingen lisensinnehavere kan dømme eller gradere utover hva deres JKA Norway lisens berettiger til.

Ingen kan få graderingslisens før en innehar gyldig dommer og instruktørlisens. Ved førstegangsutstedelse av graderingslisens må kandidaten gradere sammen med et medlem av Teknisk komité. Det utstedes bare graderingslisenser i forbindelse med Honbudojo kurs som årlig arrangeres første helgen i februar.

JKA Norway lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato.

JKA Norway Teknisk komité utsteder og inndrar JKA Norway lisenser. Ved misbruk kan Teknisk komité til enhver tid inndra lisenser.

For å dømme i finalene under nasjonale mesterskap i seniorklassene Herrer og Kvinner (dangraderte, aldersgruppen 20-39 ) må en ha nivå 3 lisens.  For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel.

De som har gyldig instruktørlisens får tilbud om gratis deltagelse på instruktørklassen som arrangeres under sommergasshukuen på Stord og i Sandefjord.

De som har gyldig graderingslisens får lov til å være tilstede på de lukkede dangraderingene.

Nivå 3-3-3 Lisens

Nivå 3-3-3 Lisens

Må være medlem av Teknisk Komitè
Minimum 5. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu på tvers av alle klubbene.

Dommerstatus:
Kansa
Sjefsdommer

Nivå 3-2-3 Lisens


Nivå 3-2-3 Lisens

Minimum 4. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs

Kata:
Alle 25 kata, JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Kansa

Nivå 2-2-2 Lisens


Nivå 2-2-2 Lisens

Minimum 3. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Jugo kata, i alt 15 kata. JKA Norway standardisering

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.

Dommerstatus:
Shushin kata/kumite.

Nivå 1-1-1 Lisens

Nivå 1-1-1 Lisens

Minimum 2. dan JKA Norway
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite
Gjennomgått graderingskurs

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering.

Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 4. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år. Som nidanutøver er det kun hovedinstruktører som kan få nivå 1 – graderingslisens. Gjelder ikke for utøvere med graden sandan eller høyere.

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite

Nivå 1-0-1 Lisens

Nivå: 1– 0 – 1 Lisens

Minimum 1. dan JKA Norway
18 år gammel
Gjennomgått dommerkurs
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA Norway standardisering

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite.

Lisenser

Lisenser og utløpsdatoer:
Oppdatert 08. mai 2018

NavnDommerGradering Instruktør
Siri Opsahl 33
Rune Magne Johannesen333
Kenneth Sundvor333
José dos Santos 333
Helge Sæle 333
Geir Arild Larsen 333
Fredrik Pettersen 333
Emil Clementsen 333
Arild Damm 333
Andor Szell333
Richard Larsen 3 -feb 212 -feb 213 -feb 21
Lloyd Klüwer2 -feb 212 -feb 212 -feb 21
Kenneth Johnsen2 -feb 21 2 -feb 21 2 -feb 21
Annicken Cornell 3 -feb 202 -feb 203 -feb 20
Anders Ingvoldstad 3 -feb 202 -feb 203 -feb 20
Lena Skåtun 2 -sep 192 -feb 202 -feb 19
Janette Hansen 2 -sep 192 -feb 202 -feb 19
Benjamin Skåtun2 -feb 202 -feb 202 -feb 20
Sjur Rondestveit 3 -feb 212 - feb 213 -feb21
Jørgen Moen3 -feb 212- feb 213 -feb 21
Finn Hansen2- feb 212 - feb 212 -feb 21
Leif Arne Kjærland3- feb 192 - feb 203 - feb 20
Sukhwinder Koløen 2- feb 202 - feb 202 -feb 20
Kjetil Eidsnes 3- feb 19 2- feb 19 3- feb 19
Eirik Nordbø 2 -feb 212 - feb 192 -feb 21
Hans Runar Heggelund-Morken2 -feb 211 -feb 212 -feb 21
Kristine Kolstad2 - feb 211 -feb 212 -feb 21
Helge Hystad1 - feb 211 -feb 211 -feb 21
Sune Willestofte 2 -feb 191 -feb 192 -feb 19
Harald Bauck2 -feb 201 - feb 201 -feb 20
Bjørn Christoffer Strid1 - nov 211 - feb 201 - feb 19
Tom Erik Bjølgerud1 - feb 201 - feb 201 - feb 20
Christina Thomsen1 - feb 201 - feb 202 -feb 20
Helge Ree Wilson1 - feb 191 - feb 191 - feb 19
Eivind Hakvåg 2 -feb 18
Madelein Fjeldstad1 -sep 181 -feb 21
Heidi Sjursen Haugland 1 -sep 181 -feb 21
Erik Tande 1 -sep 18
Christoffer Theodorsen 1 -sep 181 -feb 21
Tine Anita Jensen1 -okt 211 -feb 21
Tian Drange1 -okt 21
Sølvi Søbstad1 -okt 211 -feb 21
Svein Nistad1 -okt 211 -feb 18
Ronny Atle Hagenes 1 -okt 211-feb 21
Renè Arthur Korneliussen1 -okt 21
Rakel Kosmo1 -okt 21
Martine Meland1 -okt 211 -feb 21
Lasse Pedersen1 -okt 21
Helge Søbstad1 -okt 211 -feb 21
Elisabeth Kjus1 -okt 211 -feb 18
Elisa Stokka1 -okt 21
Ulf Laurang1 -mai 21
Live Kathrine Bøe1 -mai 21
Ida Engelberg1 -mai 21
Anne Grethe Ingvoldstad1 -mai 211 - des 19
Vidar Spord  1 -feb 181-feb 18
Uy Le Phan Thai 1 -feb 181 -jan 19
Marte Aarli 1 -feb 18
Glenn Morken Havre  1 -feb 18
Erik Gruner 1 -feb 181- jan 19
Diego Espin 1 -feb 181- feb 21
Annett Eriksen Hoch  1 -feb 181-feb 21
Anh Le Phan Thai 1 -feb 181- jan 19
Wicki Langedal1 - sep 20
Vilde Hagen Espedal1- sep 201- feb 19
Silje Samsonsen1 - sep 20
Sara Sørheim1- sep 20
Rune Waagbø1 - sep 20
Rune Opheim1 - sep 201 -feb 21
Raymond Horne 1- sep 201- feb 21
Othilie Langholm1 - sep 20
Mari Leknesund1 - sep 20
Erik Sørheim1 - sep 20
Borghild Johanna Flølo1 - sep 201 -feb 21
Anni Skåtun1 - sep 201 -feb 21
Øystein Landro1 - sep 181 - feb 20
Ørjan Kinsarvik1 - sep 18
Rune Løvås1 - sep 18
Lance Blaauw1 - sep 181 -feb 21
Bjørn Nilsen1 - sep 18
Bjørn Clementsen 1 - sep 181-feb 18
Arne Vindenes1 - sep 181 -feb 19
Andreas Gjuvsland1 - sep 18
Hilde Langholm1 - okt 211 - feb 20
Hanne Karin Rasch1 - okt 211 -feb 19
Eileen Heggelund-Morken1 - okt 211 - feb 20
Arne Meland1 - okt 21
Wenche Fjeldstad1 - okt 19
Tore Kindem1 - okt 191 - feb 20
Tom Peder Jakobsen  1 - okt 191-feb 21
Terje Hillestad1 - okt 191- jan 19
Svein Grutle 1 - okt 191 -feb 21
Roger Andersen1 - okt 191 -feb 19
Miriam Svalheim 1 - okt 191-feb 21
Lydia Ulvedal1 - okt 19
Lisbeth Skodvin1 - okt 19
Kjetil Austreim1 - okt 191 -feb 19
Julie Syltevik1 - okt 19
Helge Fonneland Bu 1 - okt 191-feb 21
Benedikte Ellingsen1 - okt 19
Anne Renate Berntsen1 - okt 19
Maren Ruud1 - nov 18
Aksel Våge1 - nov 18
Kristoffer Eikenes1 - mai 211 - des 19
Elene Kolstad1 - feb 181 -feb 21
Åse Grinde Brekke1-feb 21
Ørjan McClements1 - feb 20
Wim Huisman1-feb 21
Willy Skjæveland 1-feb 21
Vidar Ågotnes1 - feb 20
Victor Horvath 1 -feb 19
Trond Strand1- jan 19
Trond Jostein Pettersen1- jan 19
Tore Lillefosse1 -feb 19
Tor Olav Fredheim1 -feb 21
Tom Kåre Versland1-feb 21
Terry Thorpe1-feb 21
Steffen Ellingsen1 -feb 19
Simon Frøiland1-feb 21
Silje Hæve1 -feb 21
Signe Rondestveit1 - feb 20
Rune Hansen1- feb 19
Petter Falch1-feb 21
Maren Åmodt1- jan 19
Malene Lie Rykkje1 -feb 21
Madhavi Vagle1-feb 21
Lise Marie Sandvik1 - feb 20
Linn Catrin Viste1-feb 21
Lars Petter Tvedt1-feb 21
Kurt Steinar Dahle1-feb 21
Kristoffer Mjøs Hansen1-feb 21
Kristian Sundvor1- jan 19
Kjetil Gjesdal1 - feb 20
Kate W Petterson1 -feb 21
Kari Elsa des Bouvre1 -feb 21
Jon C Haaland1 -feb 21
Jan Myhre1 - feb 20
Jan Martin Huus1- jan 19
Jan Fredrik Brundtland1 -feb 21
Gunther Theiss1-feb 21
Gaute Eilertsen1- jan 19
Filip Valderhaug1- jan 19
Erlend Bjørndal 1-feb 21
Elise Waardal Nilsen  1-feb 18
Claus Petersen1 -feb 19
Borghild Flølo 1 -feb 18
Anne-May Gåsland Kalvik1-feb 21

Internasjonale lisenser

I JKA Norway under honbu dojo kurset er det også mulig å bli testet for internasjonale lisenser. JKA Norway har gjennom vår sjefsinstruktør, Larsen sensei, rettighetene til å utstede D- dommer, D- gradering og D- instruktør.

For å kunne ta D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 1 instruktør og nivå 1 dommer.

For å kunne ta D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel.
I tillegg må en inneha nivå 2- dommer, nivå 2-gradering, nivå 2- instruktør.

Lisenser utover D-D-D lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.

Prisen for internasjonale lisenser er:
D-lisens dommer: 1500 kr
D-lisens gradering: 2000 kr
D-lisens instruktør: 1500 kr

Ved eventuell stryk returneres hele beløpet minus 500 kroner.

Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Prisen for fornyelse av lisenser er 500 kroner pr lisenstype.
Lisensene må fornyes før utløpsdato og i forbindelse med deltagelse på Honbu Dojo kurset.

Oppdatert 13. mai 2018

NavnDommerGraderingInstruktør
Kjetil EidsnesD
Geir Arild LarsenAAA
Fredrik PettersenACB
José dos SantosBB
Rune Magne JohannessenBDB
Anders IngvoldstadDDC
Siri OpsahlDDC
Kenneth SundvorDDD
Sjur RondestveitDDD
Benjamin SkåtunD
Eirik NordbøD
Finn HansenD
Hans Runar Heggelund-MorkenD
Helge HystadD
Helge Ree WilsonD
Kenneth JohnsenD
Kristoffer HansenD
Lena SkåtunD
Richard LarsenD
Svein GrutleD
Tom Erik BjølgerudD
Arild DammCD
Andor SzèllDD
Anicken CornellDD
Emil ClementsenDD
Janette HansenDD
Jørgen MoenDD
Kristine KolstadDD
Leif Arne KjærlandDD
Lloyd KluwerDD
Sukhwinder KoløenDD

Dere kan lese mer om JKA sitt internasjonale lisenssystem her: JKA WF lisenser

 

Litteratur

Her følger en oversikt over nødvendig litteratur for JKA Norway lisensprøver.

For instruktør og graderingslisens er det viktig å ha følgende litteratur tilgjengelig:

Katahefter for nivå 1  prøve;
Katahefte standardisert JKA Kata; Heian Shodan til Heian Godan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Tekki Shodan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi og Hangetsu. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk

Katahefter for nivå 2 prøve;
Kataheftene til nivå 1 prøven og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 3 prøve;
Kataheftene til nivå 1 og 2 prøvene og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Sho, Nijushiho, Kanku sho, Sochin og Unsu. Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk
Katahefte standardisert JKA Kata; Gojushiho sho, Gojushiho dai, Chinte, Meikyo, Wankan.  Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk

Instruktørmanual for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Instruktørmanualen kan lastes ned her (engelsk versjon); Instruktørmanual

Stevne og dommerreglement for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (engelsk versjon):Stevne og dommerreglement
Dommertegn: Dommertegn

 

 

Loading...