Arbeidsutvalg – Medlemmer

Organiseringen av Teknisk Komitè legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, engasjement og lederkunnskaper som finnes blant TK-medlemmene.

De ulike utvalgene i TK står fritt til også å søke råd og støtte fra kompetanse utenfor TK. Det kan med fordel dannes arbeidsgrupper når større oppgaver krever det.

Hensikten er å gjøre TK mer inkluderende og å bruke relevant kunnskap blant utøvere med lavere grad enn 5. dan til å styrke JKA Norway sin virksomhet.

For de som er interessert i å være med som medlem av utvalgene og bidra med sin kompetanse til å utvikle JKA Norway, så er det bare å ta kontakt med lederne av de forskjellige utvalgene.

Pr dags dato har vi følgende arbeidsutvalg i JKA Norway:

 

Landslaget
Landslagssjef:
Kenneth Sundvor – Randaberg KK

 

 

 

 

Loading...