Its Learning

Dette er JKA Norway sin eksamensside. JKA Norway er knyttet opp til læringsplattformen «It’s learning». Her må alle som ønsker å ta nasjonale lisenser i JKA Norway innom for å ta den teoretiske eksamen innen dommer, instruktør og graderingsutdanning. Dette gjelder for alle de forskjellige lisensnivåene: 1, 2 og 3.

I tillegg til den teoretiske eksamen må hver kursdeltaker opp til praktisk eksamen den siste kursdagen.

For å kvalifisere til instruktørlisens, dommerlisens eller graderingslisens må kursdeltakeren bestå både den teoretiske eksamen og den praktiske eksamen.

Praktisk informasjon vedrørende den teoretiske eksamen:
Alle skal ha mottatt brukernavn og passord i løpet av kurshelgen av kurslærer. De av dere som ikke har mottatt dette må ta kontakt med tk@jkanorway.no for å få dette. Dere vil straks etter at eksamen er fullført vite om dere har bestått eller ikke.

Den teoretiske eksamen må taes innen 1 uke etter kursslutt.