Kasserer

Kasserers oppgaver

  • Føre JKAN sitt regnskap
  • Kontaktperson til revisor.
  • Oppfølging av bilag.
  • Bilagsoversikt
  • Lage resultatregnskap med periodeoversikt
  • Oversikt over innbetalinger for lisenser, kyu og dan graderinger
  • Oversikt over innbetalinger for kursavgifter

Andre oppgaver

  • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

E-post president:

kasserer@jkanorway.no

Loading...