Hvorfor bli medlem i JKA?

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører.

Hva er JKA Norway?

hva kan vi tilby dere?

Mer informasjon

Klubber som er nysgjerrige på JKA Norway kan etter avtale med Styret eller Teknisk Komitè være med å gjestetrene på våre gasshukuer i en gitt tid før en avgjørelse om klubben ønsker å søke medlemskap i JKA Norway.

Shotokanklubber i Norge kan søke JKA Norway om medlemskap. Ved å fylle ut registreringsskjemaet under og sende det til: styret@jkanorway.no, vil søknadene behandles fortløpende. Dersom klubben blir godkjent av både Styret og Teknisk Komite i JKA Norway, vil det straks bli gitt midlertidig medlemskap. Søknaden tas opp som sak ved påfølgende årsmøte, og fullverdig medlemskap kan da innvilges.

Klubber som er nysgjerrige på JKA Norway kan etter avtale med Styret eller Teknisk Komitè være med å gjestetrene på våre gasshukuer i en gitt tid før en avgjørelse om klubben ønsker å søke medlemskap i JKA Norway.

Nye klubber som ønsker å søke om opptak i JKA Norway kan søke om introduksjonskurs, det vil si en innføring i hvordan JKA Norway fungerer og hva JKA Norway forventer av den enkelte klubb. Instruktør fra TK, eller utpekt av TK, holder i tillegg en trening for klubben der JKA Norway standard pensum gjennomgås. Kostnadene til dette dekkes i sin helhet av JKA Norway.

Etablering av nye JKA Norway medlemsklubber skal som hovedregel ikke skje innenfor det som regnes som et naturlig skille, f.eks samme bydel og geografiske forhold. Annet kan avtales dersom det er enighet mellom klubbene som unntak fra denne regelen. Dersom det er uenighet mellom eksisterende og ny klubb avgjøres dette av Årsmøte i JKA Norway. 

Søk medlemsskap

Søknader vil bli behandlet profesjonelt. JKA Norway reserverer seg retten til å kontrollere om at all informasjon på søknaden er riktige. Hvis nødvendig vil JKA Norway avvise medlemskap dersom det viser seg at søknaden inneholder uriktig informasjon.