Informasjon

Her vil du finne mye nyttig informasjon både for enkeltmedlemmer og klubbledelse i  JKA Norway.

Har du behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt med  JKA Norway via vår kontaktside til høyre øverst i menyen.

For våre medlemsklubber finnes det ytterligere informasjon under loginsidene.. Har din klubb ikke mottatt brukernavn og passord så ta kontakt med styret: styret@jkanorway.no

 

Terminliste 2019

Retningslinjer sosiale media

JKA Norway og sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for JKA Norway som organisasjon. Det gjør det lettere å nå mange mennesker med sitt budskap.
JKA Norway har en egen Facebook side. De fleste medlemsklubbene har også egne Facebook sider. Dette er flotte forum å benytte til å nå ut til mange, bl.a ved å benytte muligheten til å etablere grupper for kommunikasjon mellom de forskjellige utøverne.

Mange av dem som bruker sosiale medier har bare én brukerprofil som brukes på tvers av ulike livsområder/arenaer. Dette gjør at man må vise særlig aktsomhet. Det man tenkte ble kommunisert mot en publikum/gruppe, leses samtidig av alle de andre.
JKA Norway har derfor utarbeidet noen retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder for alle medlemmer av JKA Norway, men med særlig aktsomhet for dem som innehar tillitsverv i JKA Norway og medlemsklubbene, samt instruktører på alle nivåer.

 1. Instruktører og personer med tillitsverv bør ikke være «venn» på Facebook eller lignende med barn og unge under 16 år.
 2. Bruk helst åpne medier for å kommunisere med medlemmene. Bruk «veggen» på klubbenes Facebook sider (eller JKA Norway sin Facebook side der det er aktuelt) slik at mest mulig av kommunikasjonen er åpen og transparent.
 3. Der det er naturlig (f.eks. JKA Norway sitt landslag, et klubblag, etc.) kan en vurdere å ha en lukket gruppe. Men vurdér nøye behovet for en slik lukket gruppe. Kan en e-post til en gruppe fungere like bra?
 4. Direkte henvendelser til enkeltutøvere som er yngre enn 16 år bør alltid ha en kopi til utøverens foresatte.
 5. Vær troverdig i din kommunikasjon.
 6. Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig. Husk rollen din: Du er også en representant for JKA Norway.
 7. Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse eller innsikt bør du dele den der det passer.
 8. Vær en ambassadør.

Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som man ville gjort ellers i hverdagen.

Ovennevnte gjelder ikke bare for Facebook, men også for Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo, YouTube, Snapchat og tilsvarende medier.

Det vises for øvrig til JKA Norway sin formålsparagraf, med særlig referanse til paragraf 15 «Seksuell trakassering». Det påhviler alle med ansvar og myndighet i JKA Norway å være særlig ansvarlige for at man ikke kommuniserer slik at det kan misforstås av andre.

Terminliste 2021

Sept 2021

 • 18.-19. Landslagssamling, Sandnes
 • 25. JKA Open, Bergen (Fjell KK)
 • 26. DAN gradering shodan/nidan, (Lyderhorn KK)

Okt 2021

 • 2. oktober, JKA Cup Bergen
 • 30. JKA NM, Bergen (Bjørgvin karateklubb)

Nov 2021

 • 25.-28.- Den 35. Høstgasshuku, Bergen (Nordås karateklubb)

Des 2021

 • 4.-5. Den 10. Barnegasshuku, Bergen

Økonomisk støtte

Enkeltmedlemmer og klubber kan søke om økonomisk støtte fra JKA Norway.

Kriterier for søknad om økonomisk støtte i JKA Norway.

 1. Klubber kan søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 2. Flere klubber (min. 2 stk) kan sammen søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør til et fellesarrangement. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,- pr.klubb begrenset oppad til kr. 15000,-
 3. Klubber som ikke har graderingslisens kan søke om midler fra styret til innleie av instruktør godkjent av JKA Norway teknisk komitè for å foreta gradering. Klubben bør invitere andre klubber til arrangementet.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 4. Klubber som ikke ligger i den regionen hvor det avholdes kurs av TK kan søke om midler til å dekke reisekostnader. Gjelder ikke for hovedinstruktører på Honbu Dojo kurs.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 5. Nye klubber som søker om opptak i JKA Norway kan søke om introduksjonskurs, det vil si en innføring i hvordan JKA Norway fungerer og hva JKA Norway forventer av den enkelte klubb. Instruktør fra TK, eller utpekt av TK holder i tillegg en trening for klubben, der JKA Norway standard pensum gjennomgås.
  Kostnaden blir dekket direkte av JKA Norway
 6. Utøvere i JKA Norway som ønsker å starte klubb i JKA Norway kan søke om økonomisk støtte av JKA Norway.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 15000,-
 7. Enkeltutøvere som er medlem i JKA Norway, kan søke om støtte til gasshukuer som forberedelser for Dangradering til Nidan og høyere grader. Plan for forberedelser må legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 8. Dommere som har gyldig nasjonal lisens nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, kan som medlem av JKA Norway, søke om støtte til reise, kost og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til de nasjonale stevnene.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 9. Dommere som har gyldig internasjonal lisens A,B,C, eller D kan som medlem av JKA Norway søke om støtte til reise og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til JKA kadett EM, JKA EM eller JKA VM. Det forutsettes at reise og overnatting skjer sammen med landslag.

Bevilget beløp pr. søknad, er avhengig av antall søknader som er kommet inn. Søknader behandles fortløpende på styremøter. Søknad må være styret i hende senest 30 dager etter ferdig arrangement.

Hvis totalt søknadsbeløp for en periode er større enn budsjettert beløp, fordeles periodens beløp på godkjente søknader.

Søknad sendes til styret[at]jkanorway[.]no

Loading...