Graderingsoversikt 2023

Alle medlemsklubbene skal årlig, innen 15.januar, rapportere inn til Teknisk Komitè om når de skal ha oppsamlings-gradering i løpet av det påfølgende kalenderår.

I tillegg skal det samtidig rapporteres inn hvem som skal være sensor ved de aktuelle oppsamlings-graderingene. Det er kun lov til å benytte seg av lisensierte graderingsberettigede og graderingene skal foregå på de innrapporterte datoene. Ved avvik i ettertid av de oppgitte datoene med mindre  +/- 1 uke er det ikke behov for å informere TK om dette.

Terminlisten vil bli lagt ut på nettet. Ved spørsmål så kan Teknisk komité kontaktes: tk [at] jkanorway [.] no

Sist oppdatert: 10.januar 2023
KlubbGraderingsdatoSensor
Arna KK
Bjørgvin KK28.01, 18.06, 02.09Pettersen
Bærum KK
Bømlo KS
Drøbak KK14. juni / 06. desemberKlüwer
Fitjar KK30. mars/13. juni/07. desemberKoløen
Fjellsiden KK24. januar /05. septemberVindenes
Fusa KK
Hamar KK14. Januar/juni/desemberClementsen/Ree
Husnes KK
Karmøy KS
Kvam KK
Lyderhorn KK03. juniSæle
Nordås KK
Oslo BK
Sandefjord TKKjuni/desemberNæsgaard
Ulvik KK
Åsane KK
Ågotnes KK
Måløy KK
Solund KKjuni/desember
Drammen KK
Huldra KK