Teknisk Komité

Teknisk komité (TK) i JKA Norway har ansvaret for den tekniske utviklingen i organisasjonen og består av alle medlemmer i JKA Norway som innehar 5. dan JKA eller høyere grad. Teknisk Komitè ledes av Sjefsinstruktør, Geir Arild Larsen 7. dan JKA.

 

org_jka

 

 

Organiseringen av Teknisk Komitè legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, engasjement og lederkunnskaper som finnes blant TK-medlemmene.

De ulike utvalgene i TK står fritt til også å søke råd og støtte fra kompetanse utenfor TK. Det kan med fordel dannes arbeidsgrupper når større oppgaver krever det.

Hensikten er å gjøre TK mer inkluderende og å bruke relevant kunnskap blant utøvere med lavere grad enn 5. dan til å styrke JKA Norway sin virksomhet.

Formålet med komitéen er:

  • Sette normen for Shotokan karate-do slik den utøves i JKA Norway.
  • Kontrollere at Shotokan karate-do utøves på korrekt måte.
  • Instruere ved nasjonale gasshukuer i regi av JKA Norway.
  • Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og dommere.
  • Ansvarlig for graderinger i JKA Norway.

Formålet til utvalgene og arbeidsgruppene:

  • Kontinuerlig utvikling av organisasjonen JKA Norway.
  • Få tilgang til den gode kompetansen som ligger i organisasjonen og øke engasjementet blant ressurspersoner i organisasjonen.
  • Å bidra til økt motivasjon blant utøvere og instruktører i organisasjonen
Les mer om Teknisk Komitè og deres forretningsorden her:
Organisering og Forretningsorden Teknisk Komite rev 4

 

Loading...