Visepresident

 

Oppgaver for Visepresident

Bestille lisensmerker, nasjonale pass, graderingsstempel(TK) og graderingsmerker.
Følge opp kjøp og innbetaling av lisensmerker.
Generell oppfølging av klubbene.
Oversikt graderingsdatoene for klubbene.
Rapportering innbetaling lisenser og kyu graderinger.
Oppfølging av Gasshuku og budsjett ihht. prosedyre ”Gasshukuadministrasjon” i regi av JKA Norway .
Styrets representant for gasshukuer, JKA NM og andre stevner.

Andre oppgaver

Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

 

Loading...