Styremedlem 1

Oppgaver for Styremedlem 1

 • Kurskoordinator
 • Revidere prosedyrer, statutter og vedtekter.
 • Oppgradere statutter og vedtekter ved årsslutt, slik at disse kan revurderes på årsmøtet.
 • Er bindeledd til webmaster.
 • Distribusjon av info til klubbene.
 • Ansvarlig for oppbevaring av alle JKAN sine organisasjonspapirer.
 • Sender varsel og innkalling til årsmøte og utsendelse av dokumenter etter årsmøtet.
 • Arkivere ferdigbehandlete saker og gi tilbakemelding (skriftlig) til den det gjelder.
 • Utarbeide referat fra styremøter.
 • Skaffe og koordinere hallbestillere i Bergensområdet.
 • Hotellbooking i Bergensområdet
 • Innsamling av data for presentasjon av statistikk ved årsmøte.

Andre oppgaver

 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

 

 

Loading...