President

Presidentens oppgaver

 • Kalle inn, organisere og lede styremøter.
 • Starte og konkludere saksbehandling pr e-post.
 • JKA Norway sin representant utad mot offentlige organer og andre klubber.
 • Ha oversikt over tiltak, planer og arbeidsoppgaver i JKA Norway, og se til at dette blir utført.
 • Holde styret informert om forandringer i planer og andre pågående saker.
 • Lage årsmeldingen i lag med styret
 • Oppdatere dette dokument sammen med utdanningsansvarlig.
 • Er styret sitt bindeledd mot sjefsinstruktør i TK.
 • Skal lage utkast til årsbudsjett og fremlegge dette for styret.
 • Følge opp budsjett og analysere den økonomiske situasjonen.
 • Godkjenne søknad / aktivitetsstøtte i samarbeid med styret.

Andre oppgaver

 • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

Andre oppgaver

president@jkanorway.no

Loading...