Ledelse

JKA Norway er en ideell organisasjon med flere klubber fordelt i Norge. Styret, med presidenten som leder, tar seg av det administrative. Vår sjefsinstruktør, Geir Arild Larsen, sammen med Teknisk komité, har ansvaret for den tekniske biten i JKA Norway . Larsen er en internasjonalt anerkjent instruktør og offisiell dommer ved internasjonale stevner. Han er den høyeste graderte utøveren i shotokan i Norge med 7. dan (sjuende grad i svart belte).

Loading...