JU IPPON

jkan_ledelse

Kampoppstart

1. Utøverne stiller opp ved startpunktene og bukker til hverandre (rei). Avstanden mellom dem skal være 3 meter.

2. Ved Hajime skal begge utøverne innta kampstilling. Begge går frem i kampstilling. Den ene utøveren angriper først alle teknikker. Ved konkurranse er det annenhver gang. Etter hvert angrep går utøverne tilbake til opprinnelig avstand. Utøverne gjør seg klare for å starte neste angrep/forsvar.

3. Utøverne kan fritt innta hvilken som helst kampstilling, men det er ansett som mest riktig at en har hendene foran seg (foran kroppen).

4. Etter at angrepene er utført skal utøverne bukke (rei) til hverandre.

Angrepsteknikker

1. Det er sensor som bestemmer hvilke angrepsteknikker som skal fremføres. Mulige angrepsteknikker er:

2. “Jodan Oi-zuki” (et steg frem, rett slag mot ansiktet) – Rett fremoverslag mot hakespiss/kinn

3. “Chudan Oi-zuki” (et steg frem, rett slag mot maven) – Rett slag mot solar plexus

4. “Chudan Maegeri” (frontspark) – Frontspark mot solar plexus med bakerste fot.

5. ”Chudan Yokogeri” (sidespark) – Sidespark mot solarplexus med bakerste fot.

6. ”Jodan Mawashigeri” (buespark) – Buespark mot siden av hodet med bakerste fot.

7. ”Chudan Ushirogeri” (rundspark) – Rundspark mot solarplexus med bakerste fot.

NB: Ovennevnte angrep skal utføres med høyre arm og fot. Deretter når begge har angrepet med høyre arm og fot kan det være mulighet for også å angripe med venstre arm og fot. Dette bestemmer sensor.

8. Angriperen har ansvaret med finne korrekt avstand. Se på motstanderen, klart og tydelig gi beskjed om hvilken teknikk som vil bli brukt (“Jodan”, “Chudan”, “Maegeri”, ”Yokogeri”, ”Mawashigeri ”eller ”Ushirogeri”) og deretter angripe.

Forsvarsteknikker

1. Forsvareren kan bruke hvilken som helst blokkeringsteknikk og kroppsforflytning.

2. Motangrepet kan være hvilken som helst teknikk og hvilket som helst mål på kropp/hode. Motangrepet kan dog bare bestå av ett enkelt motangrep.
Presiseringer

1. Utøverne har ikke lov å prøve det samme angrepet eller forsvaret på nytt.

2. Det er bare tillatt å bruke ett “Kiai” pr angrep.

3. Angriperen angriper umiddelbart når det er riktig avstand. Dommerne må passe på at ikke begge angriper samtidig selv om begge har riktig avstand. Pga. faren for skader må en være påpasselig med dette.

4. Forsvareren har ikke lov til å gå vekk (bakover) fra angriperen.

5. Finter er ikke tillatt.

Forbud

Angriper

1. Angrep fra avstand som er så kort at en ikke kan unngå kroppskontakt (hvilken som helst del av kroppen).

2. Angrepshånd kan ikke trekkes tilbake med engang.

3. Det er forbudt å treffe motstanderen

4. Det er forbudt å blokkere eller dukke vekk fra motangrep.

5. Det er forbudt å holde eller gripe tak i motstanderen.
Forsvarer

1. Det er ikke tillatt med De-ai motangrep (motangrep uten først å blokkere angrepet)

2. Kontringsteknikk skal utføres med KIME før den trekkes tilbake!

 

 

Loading...