Retningslinjer sosiale media

JKA Norway og sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for JKA Norway som organisasjon. Det gjør det lettere å nå mange mennesker med sitt budskap.
JKA Norway har en egen Facebook side. De fleste medlemsklubbene har også egne Facebook sider. Dette er flotte forum å benytte til å nå ut til mange, bl.a ved å benytte muligheten til å etablere grupper for kommunikasjon mellom de forskjellige utøverne.

Mange av dem som bruker sosiale medier har bare én brukerprofil som brukes på tvers av ulike livsområder/arenaer. Dette gjør at man må vise særlig aktsomhet. Det man tenkte ble kommunisert mot en publikum/gruppe, leses samtidig av alle de andre.
JKA Norway har derfor utarbeidet noen retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder for alle medlemmer av JKA Norway, men med særlig aktsomhet for dem som innehar tillitsverv i JKA Norway og medlemsklubbene, samt instruktører på alle nivåer.

  1. Instruktører og personer med tillitsverv bør ikke være «venn» på Facebook eller lignende med barn og unge under 16 år.
  2. Bruk helst åpne medier for å kommunisere med medlemmene. Bruk «veggen» på klubbenes Facebook sider (eller JKA Norway sin Facebook side der det er aktuelt) slik at mest mulig av kommunikasjonen er åpen og transparent.
  3. Der det er naturlig (f.eks. JKA Norway sitt landslag, et klubblag, etc.) kan en vurdere å ha en lukket gruppe. Men vurdér nøye behovet for en slik lukket gruppe. Kan en e-post til en gruppe fungere like bra?
  4. Direkte henvendelser til enkeltutøvere som er yngre enn 16 år bør alltid ha en kopi til utøverens foresatte.
  5. Vær troverdig i din kommunikasjon.
  6. Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig. Husk rollen din: Du er også en representant for JKA Norway.
  7. Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse eller innsikt bør du dele den der det passer.
  8. Vær en ambassadør.

Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som man ville gjort ellers i hverdagen.

Ovennevnte gjelder ikke bare for Facebook, men også for Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo, YouTube, Snapchat og tilsvarende medier.

Det vises for øvrig til JKA Norway sin formålsparagraf, med særlig referanse til paragraf 15 «Seksuell trakassering». Det påhviler alle med ansvar og myndighet i JKA Norway å være særlig ansvarlige for at man ikke kommuniserer slik at det kan misforstås av andre.

Loading...