Informasjon

Her vil du finne mye nyttig informasjon både for enkeltmedlemmer og klubbledelse i  JKA Norway.

Har du behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt med  JKA Norway via vår kontaktside til høyre øverst i menyen.

For våre medlemsklubber finnes det ytterligere informasjon under loginsidene.. Har din klubb ikke mottatt brukernavn og passord så ta kontakt med styret: styret@jkanorway.no

 

Terminliste 2019

Retningslinjer sosiale media

JKA Norway og sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for JKA Norway som organisasjon. Det gjør det lettere å nå mange mennesker med sitt budskap.
JKA Norway har en egen Facebook side. De fleste medlemsklubbene har også egne Facebook sider. Dette er flotte forum å benytte til å nå ut til mange, bl.a ved å benytte muligheten til å etablere grupper for kommunikasjon mellom de forskjellige utøverne.

Mange av dem som bruker sosiale medier har bare én brukerprofil som brukes på tvers av ulike livsområder/arenaer. Dette gjør at man må vise særlig aktsomhet. Det man tenkte ble kommunisert mot en publikum/gruppe, leses samtidig av alle de andre.
JKA Norway har derfor utarbeidet noen retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder for alle medlemmer av JKA Norway, men med særlig aktsomhet for dem som innehar tillitsverv i JKA Norway og medlemsklubbene, samt instruktører på alle nivåer.

 1. Instruktører og personer med tillitsverv bør ikke være «venn» på Facebook eller lignende med barn og unge under 16 år.
 2. Bruk helst åpne medier for å kommunisere med medlemmene. Bruk «veggen» på klubbenes Facebook sider (eller JKA Norway sin Facebook side der det er aktuelt) slik at mest mulig av kommunikasjonen er åpen og transparent.
 3. Der det er naturlig (f.eks. JKA Norway sitt landslag, et klubblag, etc.) kan en vurdere å ha en lukket gruppe. Men vurdér nøye behovet for en slik lukket gruppe. Kan en e-post til en gruppe fungere like bra?
 4. Direkte henvendelser til enkeltutøvere som er yngre enn 16 år bør alltid ha en kopi til utøverens foresatte.
 5. Vær troverdig i din kommunikasjon.
 6. Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig. Husk rollen din: Du er også en representant for JKA Norway.
 7. Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse eller innsikt bør du dele den der det passer.
 8. Vær en ambassadør.

Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som man ville gjort ellers i hverdagen.

Ovennevnte gjelder ikke bare for Facebook, men også for Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo, YouTube, Snapchat og tilsvarende medier.

Det vises for øvrig til JKA Norway sin formålsparagraf, med særlig referanse til paragraf 15 «Seksuell trakassering». Det påhviler alle med ansvar og myndighet i JKA Norway å være særlig ansvarlige for at man ikke kommuniserer slik at det kan misforstås av andre.

33. Høst Gasshuku Bergen, Sandslihallen 2018

JKA Norway has the great pleasure of inviting all members of JKA WF to the 33. Autum gasshuku at Bergen 2018. This Gasshuku is the largest gasshuku of its kind in Norway, of any karate styles.

The gasshuku is from 22th to 25th of November. This gasshuku is for all grades from 13. years and for all juniors under 13. years from 5. kyu and above.

Instructors at this gasshuku will be:

 • Ohta sensei 7. dan, chief instructor JKA England
 • Taniyama sensei 7. dan, JKA HQ
 • Larsen sensei 7. dan, chief instructor JKA Norway
 • Pettersen sensei 6. dan, member of Technical Committee JKA Norway
 • Nemoto sensei 5. dan, JKA HQ
 • Clementsen sensei 5. dan, member of Technical Committee JKA Norway

Venue

Name: Sandslihallen,
Adress: Sandsliveien 100, 5254 Sandsli

 

Time Schedule

Thursday 22.:
1730-1845 Training
1915-2030 Training

Friday 23.:
1730-1845 Training
1915-2030 Training

Saturday 24.:
1000-1115 Training
1145-1300 Training

1330-1500 DAN grading

Sunday 25.:
1000-1115 Training
1145-1300 Training
1330-1600 Kyu grading

Classes:

At this gasshuku we can off the following classes:

 1. Nidan and above
 2. Shodan
 3. Brown belt, 3.-1. kyu
 4. Blue and Purple belt, 4.-5 kyu
 5. Green, Orange and yellow belt, 6.-8. kyu
 6. Beginner to yellow stripe, 9.-10 kyu.

Dan grading:

There will be dan grading Saturday up to Sandan (3. dan).


Training fee:

Seniors; from 13 years and above
4 days seminar; 1200 NOK
3 days seminar; 1000 NOK

Juniors, 12 years and below
4 days seminar: 700 NOK
3 days seminar: 550 NOK


Hotell

The official JKA hotel is Stord Hotel. This hotel is within walking distance from the venue.

Room prices;

Single room incl Breakfast: Price/room/night 650,- NOK
Double room incl Breakfast: Price/room/night 850,- NOK
Triple room incl Breakfast: Price/room/night 1080,- NOK

Breakfast and internet included

Each member or Club must book directly with the hotel. Booking Reference; JKA231118

Contact info;
e-mail: bergencity@scandichotels.com
Telephone: +47 55 33 33 01.

To be guaranteed this price please book before 25th of Oktober.

Deadline for registration:

10th of November

Contact:

For those outside JKA Norway, please send your participation form or if you have any questions to the following e-mail: tk@jkanorway.no

1. Summer Gasshuku Oslo 2018

JKA Norway has the great pleasure of inviting all members of JKA WF to the 1. Summer gasshuku in Oslo, eastern part of Norway.

The summer gasshuku is from 1th to 3th of June. This gasshuku is for all ages and all grades.

Instructors at this gasshuku will be:

 • dos Santos sensei 6. Dan JKA, member of Technical Committee JKA Norway
 • Széll sensei 5. dan JKA, member of Technical Committee JKA Norway

Venue

Name: Vulkan Flerbrukshall, Maridalsveien 17
Adress: 0175 Oslo

Time Schedule

Friday 1.:
1730-2030 Training

Saturday 2.:
1000-1300 Training

Sunday 3;
1000-1300 Training
1330-1600 9.Kyu – dan grading

Dan grading:

There will be dan grading up to sho-dan.


Training fee:

Seniors; from 13 years and above
3 days seminar; 800 NOK

Juniors, 12 years and below
3 days seminar: 500 NOK


Hotel

The official JKA hotel is Scandic Hotell Vulkan.

Room prices;

Please contact the hotell for prices.

Breakfast included

Each member or Club must book directly with the hotel.

Contact info;
e-mail: gasshuku@baerumkarate.no
Telephone: + 47  905 79 056.

Deadline for registration:

25th of May

Contact:

For those outside JKA Norway, please send your participation form or if you have any questions to the following e-mail: tk@jkanorway.no

Terminliste 2019

Jan 2019

 • 18.-20. Dommerkurs nivå 1, Sandnes
 • 25.- 27. Landslagstrening i Bergen

Feb 2019

 • 1.-3. Honbu Dojo kurs nivå 2-3, Sandnes
 • 8.-9. Instruktørkurs nivå 1, Bergen
 • 10. JKA Cup, Fyllingsdalshallen, Bergen (Fjellsiden KK)

Mar 2019

 • 8.-9. Svartbeltesamling, (Bjørgvin kk)
 • 9. Styremøte og TK møte, Bergen
 • 10.Fellesmøte – Styret og TK, Bergen
 • 10. Årsmøte, Bergen
 • 16. 18-JKA NM, Bergen, Slåtthaughallen, (Nordås kk)
 • 22.-24. Landslagssamling, Sandnes
 • 31. JKA Cup, Stange, (Stange kk)

Apr 2019

 • 6.  JKA EM, Norge, Stavanger
 • 11.-14. Gasshuku Japan

Mai 2019

 • 3.-6. Gasshuku, Crawley
 • 24. -26. JKA kadett EM, Praha
 • 31. Gasshuku Oslo

Jun 2019

 • 1.-2. Gasshuku Oslo
 • 13. – 16. Gasshuku Stord (Stord KK)
 • 14. TK møte
 • 15. Styremøte

Jul 2019

 • Ferie

Aug 2019

 • 33-31. Landslagstrening Sandnes

Sept 2019

 • 1. Landslagstrening Sandnes
 • 13.-15. Jubileums Gasshuku Fusa/Lyderhorn
 • 27.-29. Dommerkurs nivå 1, Bergen
 • 28. JKA Cup, Laksevåghallen, Bergen (Fjellsiden kk)

Okt 2019

 • 10. – 13. Gasshuku Japan
 • 25. TK møte
 • 26. JKA Open, Sandnes (Lura kk)
 • 27. JKA Cup, Sandnes (Lura kk)

Nov 2019

 • 8.-9. Instruktørkurs nivå 1, Østlandet
 • 16. JKA Cup. Østlandet
 • 21. – 24.- Den 34. Høstgasshuku, Bergen (Bjørgvin kk)
 • 29.-30. Den 9. Barnegasshuku, Bergen (Fjell kk)

Des 2019

 • 1. Den 9. Barnegasshuku, Bergen (Fjell kk)
 • 13. – 15. Gasshuku, Sandnes (Lura KK)

8. Barnegasshuku 2018

JKA Norway har gleden av å invitere til den 8. barnegasshuku. Denne barnegasshukuen er den største av sitt slag i karate Norge.

Årets barnegasshuku er fra 30. november – 2. desember, og er for alle juniorer fra nybegynner til og med grønt belte opp til og med 12 år.

Instruktører på denne gasshukuen er:

 • Jørgen Moe, 4. dan JKA, hovedinstruktør Nordås karateklubb
 • Richard Larsen 4. dan JKA, hovedinstruktør Sola karateklubb
 • Janette Hansen 3 dan JKA, landslagsutøver og instruktør i Fjell karateklubb

Sted

Hall: Bildøyhallen
Adresse: Branndalsmyra 62, 5353 Straume.

Timeplan

Fredag
1730-1830 Trening alle
1900-1945 Trening alle

Lørdag
10:00-12:15 trening, nybegynner – 9. kyu
12:15, felles oppstilling, alle grader
12:15-14:30 trening, 8.kyu – 6. kyu

Søndag
10:00-11:00 trening, nybegynner – 9. kyu
11:30-13:30 gradering, nybegynner – 9.kyu
13:30-14:30 trening, 8.kyu – 6. kyu
15:00-16:30 gradering, 8.kyu – 6. kyu


Treningsavgift:

3 dager: kr: 450,-

Påmeldingsfrist:

23. november.

Informasjon:

For mer informasjon om denne barnegasshukuen så kan dere kontakte: tk@jkanorway.no

Økonomisk støtte

Enkeltmedlemmer og klubber kan søke om økonomisk støtte fra JKA Norway.

Kriterier for søknad om økonomisk støtte i JKA Norway.

 1. Klubber kan søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 2. Flere klubber (min. 2 stk) kan sammen søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør til et fellesarrangement. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,- pr.klubb begrenset oppad til kr. 15000,-
 3. Klubber som ikke har graderingslisens kan søke om midler fra styret til innleie av instruktør godkjent av JKA Norway teknisk komitè for å foreta gradering. Klubben bør invitere andre klubber til arrangementet.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 4. Klubber som ikke ligger i den regionen hvor det avholdes kurs av TK kan søke om midler til å dekke reisekostnader. Gjelder ikke for hovedinstruktører på Honbu Dojo kurs.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 5. Nye klubber som søker om opptak i JKA Norway kan søke om introduksjonskurs, det vil si en innføring i hvordan JKA Norway fungerer og hva JKA Norway forventer av den enkelte klubb. Instruktør fra TK, eller utpekt av TK holder i tillegg en trening for klubben, der JKA Norway standard pensum gjennomgås.
  Kostnaden blir dekket direkte av JKA Norway
 6. Utøvere i JKA Norway som ønsker å starte klubb i JKA Norway kan søke om økonomisk støtte av JKA Norway.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 15000,-
 7. Enkeltutøvere som er medlem i JKA Norway, kan søke om støtte til gasshukuer som forberedelser for Dangradering til Nidan og høyere grader. Plan for forberedelser må legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 8. Dommere som har gyldig nasjonal lisens nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, kan som medlem av JKA Norway, søke om støtte til reise, kost og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til de nasjonale stevnene.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 9. Dommere som har gyldig internasjonal lisens A,B,C, eller D kan som medlem av JKA Norway søke om støtte til reise og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til JKA kadett EM, JKA EM eller JKA VM. Det forutsettes at reise og overnatting skjer sammen med landslag.

Bevilget beløp pr. søknad, er avhengig av antall søknader som er kommet inn. Søknader behandles fortløpende på styremøter. Søknad må være styret i hende senest 30 dager etter ferdig arrangement.

Hvis totalt søknadsbeløp for en periode er større enn budsjettert beløp, fordeles periodens beløp på godkjente søknader.

Søknad sendes til styret[at]jkanorway[.]no

Loading...