Dojo kun

Funakoshi Sensei ønsket ikke å sette opp reglene i nummerert rekkefølge (1, 2, 3 osv.) – da han mente hver regel var like viktig. Derfor satte han tallet 1 – en – foran hver linje for å presisere hver enkelt regels viktighet for elevene.

dojokun-kopi

一、人格完成に努むること
Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
En. Perfeksjoner din karakter

一、誠の道を守ること
Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto
En. Vær trofast

一、努力の精神を養うこと
Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto
En. Dyrk ånden til utholdenhet

一、礼儀を重んずること
Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto
En. Respekter andre

一、血気の勇を戒むること
Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto
En. Unngå voldelig oppførsel

NB: Japanske tegn (kanji / hiragana) krever asiatiske skrifttyper installert. Om du bare ser firkanter ovenfor mangler du disse skrifttypene

 

 

 

Loading...